Betongrenovering via industriklättring med SafeReach

Rope Access-klättrarna på SafeReach har stor vana av betongrenovering i industrin. Våra industriklättrare utför även förebyggande åtgärder för att förlänga betongkonstruktioners livslängd.

Våra industriklättrare utför lagning av mindre skador, men vi kan även åta oss större arbeten inom betongrenovering tillsammans med vårt partnerföretag som är specialister på betong.

Rope Access tekniker från SaferRach reparerar betong

Vikten av underhåll och betongrenovering

Många betongkonstruktioner i samhället utsätts för stora påfrestningar. Broar och betongkonstruktioner nära hav utsätts extra hårt. Klorider från saltvatten och salta vindar, föroreningar och koldioxid kan leda till karbonatisering i betongen.

För att förlänga livslängden på betong kan Rope Access-klättrarna på SafeReach utföra betongrenovering genom att applicera ett ytskydd på den. Det finns olika typer av ytskydd, till exempel färg eller impregnering. Färg används ofta för byggnader, väggar och brostöd medan impregnering är vanligare på broar. Ytskydd är effektiva sätt att bevara betongen och kan ofta förlänga livslängden med 30 år.

Industriklättrarna på SafeReach arbetar mycket med betongrenovering och har stor vana av att identifiera skador och att analysera skicket i betong. Vi utför också många olika sorters målarjobb.

Broinspektion via Rope Access

Vi skyddar och förlänger livslängden på betong

Våra IRATA-certifierade yrkesklättrare anlitas för att vara säkerhetsledare på byggarbetsplatser, i industrin och i fastighetsbranschen. Våra klättrare agerar då bollplank och support i kundernas säkerhetsarbete.

Våra yrkesklättrare utför säkerhetsanalyser, inspektera befintliga säkerhetssystem och kundernas personliga fallskyddsutrustning. Klättrarna guidar också arbetarna i hur de tillvaratar sin säkerhet och hur de använder sin fallskyddsutrustning på rätt sätt.

Om behov finns kan vi på SafeReach också installera temporära och fasta fallskyddssystem och utföra besiktning av fallskyddsutrustning.

Säkerhetsledarna på SafeReach jobbar dagligen med repteknik, personlig fallskyddsutrustning och fallskyddsinstallationer. Vi övar kontinuerligt på räddning av nödställd på simulerade byggarbetsplatser. Därför är vi väl rustade att guida och hjälpa andra genom att agera säkerhetsledare.

Olika metoder för betongrenovering

De olika typerna av skador och deras bakomliggande orsaker har varit kända i många år, och det har fastställts metoder för betongrenovering och skydd av betong.

Det finns många olika sätt att utföra betongrenovering på anläggningar och installationer. Vilken lösning som är bäst beror på den specifika skadebilden och konstruktionen.

Det första steget vid en betongrenovering är förarbetet. I detta steg tar man bort skadad betong antigen genom mekanisk bilning eller genom vattenbilning.

Vattenbilning är vanlig i industriella miljöer och i infrastrukturprojekt. Med denna metod avlägsnas skadad betong genom att man sprutar vatten med ett högt flöde och ett mycket högt tryck. Fördelen med denna metod är att frisk betong inte skadas och underlaget ger mycket god vidhäftning för den nya betongen.

Nackdelen med vattenbilning är den stora mängd betongblandat vatten som uppstår.

Först efter att all skadad betong avlägsnats och betongen torkat ut återställs den.

Industriklättrare hänger på en hög höjd i en industrilokal

SafeReach utför både stora och små arbeten inom betongrenovering

Våra Rope Access-klättrare utför både större och mindre arbeten inom betongrenovering. Vi har mycket erfarenhet av att laga mindre skador på betongkonstruktioner i industrin.

SafeReach samarbetar med en välrenommerad entreprenörsfirma som specialiserar sig på betongentreprenad. Tillsammans med dem kan vi åta oss stora och komplexa arbeten inom betongrenovering. I sådana arbeten jobbar vårt partnerföretags jordade betong-hantverkare tillsammans med våra klättrande hantverkare.

På SafeReach värnar vi om kvalitén i vårt arbete. Därför utbildar vi kontinuerligt våra industriklättrare för att säkerställa att de håller sig uppdaterade inom de senaste materialen och teknikerna inom betongrenovering. Mer om hur vi arbetar här

Rope Access arbetare från SafeReach reparerar betong

Så går betongrenovering med SafeReach till

När vi tar oss an ett uppdrag inom betongrenovering börjar vi alltid med att ta bort skadad betong från konstruktionen. Det är svårt att i förväg avgöra hur mycket gammal betong som kommer att behöva avlägsnas, men detta steg är viktigt då det ofta avgör betongens framtida hållbarhet.

När våra industriklättrare skapat fram en ren och bärkraftig yta är det dags att återställa betongen.

Om kunden beställt betongrenovering där ett skyddande ytskikt ska appliceras görs det i sista steget.

Spricka i betong som behöver lagas av Rope Access tekniker
Reparbetare monterar formplankor under en bro på hög höjd.

Vi har stor vana av att samarbeta med olika arbetslag i industrin

I industrin är det ofta flera olika arbetslag som jobbar i samma lokaler och områden. De olika grupperna har olika kompetenser, kunskaper, arbetsuppgifter och ansvar. SafeReach’s industriklättrare har stor vana av att samarbeta och anpassa sitt arbete utefter andra arbetslag.

Vi använder också IT-utrustning som möjliggör att andra arbetslag kan se vad våra industriklättrare ser i realtid när de klättrar. Om det till exempel finns mycket skadad betong på undersidan av en bro kan våra kunder eller andra arbetslag se omfattningen i realtid när Rope Access-klättrarna är under bron. Kunderna, eller de andra arbetslag, kan guida industriklättrarna till platser som de vill titta närmare på eller som de bedömer som extra viktiga att kontrollera.

En industriklättrare hänger i ett schakt och utför ett arbete

Vi erbjuder andra tjänster inom industriklättring

Förutom betongrenovering utför våra industriklättrare många andra typer av höghöjdsarbeten, till exempel montage och rostskyddsarbete. Vi utför även många inspektioner, vilket vi skrivit mer om här.

Om våra kunders personal behöver genomgå fallskyddsutbildning eller besiktiga sin fallskyddsutrustning kan vi på SafeReach hjälpa till med det. Vi kan också installera fasta fallskyddsystem på tak och andra höga strukturer.

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB