Betongreparation via yrkesklättring

Reparbetarna på SafeReach har stor vana av betongarbete och betongreparation. Våra Rope Access-klättrare utför även förebyggande åtgärder för att förlänga betongkonstruktioners livslängd.

Våra yrkesklättrare utför lagning av mindre skador, men vi kan även åta oss större arbeten inom betongreparation tillsammans med vårt partnerföretag som är specialiserat på betongarbete.

Rope Access arbetare från SafeReach reparerar betong

Vikten av betongreparation och underhåll

Med tiden nöts all betong, även i de mest gedigna betongkonstruktionerna. Vatten, kyla och mekaniskt slitage kan ställa till stora problem på balkonger, trappor och broar. Frysnings- och upptiningscykler kan också tära hårt på betong, liksom sättningar i jorden, seismisk aktivitet och kemisk påverkan på betongen.

Om erosionen får fortgå kan betongbitar lossna och ramla ner. Är betongen belägen på höjd kan de fallande bitarna utgöra livsfara för människor som rör sig under den.

Åtgärdas inte problemen i tid kan skadorna dessutom bli så omfattande att betongstrukturerna helt och hållet behöver bytas ut. Ingreppen är ofta både kostsamma och störande för de som bor i fastigheten. Ett mindre kostsamt, mindre störande och mer miljövänligt alternativ är att utför betongreparation.

Skadad betong på en balkong i Stockholm
Betong som lagats av SafeReach's Rope Access tekniker

Det kemiska händelseförloppet när betong bryts ner

När betong är så skadad att den inte längre ger armeringen fullgott korrosionsskydd kan även armeringen ge vika.

I samband med skador i betong utsätts armeringsjärnen för luft och vätska vilket gör att de rostar, och det bildas det järnoxid. Denna process leder till att armeringsstålets volym ökar vilket i sin tur leder till att det bildas sprickor i betongen. Eftersom denna sprickbildning uppstår och utökar sig inifrån betongen syns de inte alltid på utsidan.

I nästa steg börjar betongbitar ramla ner och hela betongkonstruktionen kan fallera och utgöra en fara för människor och egendom.

Vi skyddar och förlänger livslängden på betong

Många betongkonstruktioner i samhället utsätts för stora påfrestningar. Broar och betongkonstruktioner nära hav utsätts extra hårt. Klorider från saltvatten och salta vindar, föroreningar och koldioxid kan leda till karbonatisering i betongen.

För att förlänga livslängden på betong kan reparbetarna på SafeReach utföra betongarbeten genom att applicera ett ytskydd på den. Det finns olika typer av ytskydd, till exempel färg eller impregnering. Färg används ofta för byggnader, väggar och brostöd medan impregnering är vanligare för broar. Ytskydd är effektiva sätt att bevara betongen och kan ofta förlänga livslängden med 30 år.

Reparbetarna på SafeReach arbetar mycket med betongreparation och har stor vana av att identifiera skador och analysera skicket i betong. Vi utför också många olika sorters målarjobb.

Rope Access tekniker från Safereach hänger i sin sele

Olika metoder för betongreparation

De olika typerna av skador och de bakomliggande orsakerna har varit kända i många år, och det har fastställts metoder för betongreparation och skydd av betong.

Det finns många olika sätt att utföra betongreparation på anläggningar och byggnader. Vilken lösning som är bäst beror på den specifika skadebilden och konstruktionen.

Det första steget vid en betongreparation är förarbetet. I detta steg tar man bort skadad betong antigen genom mekanisk bilning eller genom vattenbilning.

Vid vattenbilning avlägsnas skadad betong genom att man sprutar vatten med ett högt flöde och ett mycket högt tryck. Fördelen med denna metod är att frisk betong inte skadas och underlaget ger mycket god vidhäftning för den nya betongen.

Nackdelen med vattenbilning är den stora mängd betongblandat vatten som uppstår. Av denna anledning brukar vattenbilning inte användas på till exempel bostadshus. Metoden är vanligare i industriella miljöer och i infrastrukturprojekt.

Först efter att all skadad betong avlägsnats och betongen torkat ut återställs den.

Reparbetare hänger i samband med inspektion av balkonger

SafeReach utför både stora och små arbeten inom betongreparation

Våra Rope Access-klättrare utför både större och mindre arbeten inom betongreparation. Vi har mycket erfarenhet av att laga mindre skador på till exempel balkonger och prefab-fasader.

Vi samarbetar med en välrenommerad entreprenörsfirma som specialiserar sig på betongarbeten. Tillsammans med dem kan vi åta oss stora och komplexa arbeten inom betongreparation. I sådana arbeten jobbar vårt partnerföretags jordade betong-hantverkare tillsammans med våra klättrande hantverkare.

På SafeReach värnar vi om kvalitén i vårt arbete. Därför utbildar vi kontinuerligt våra reparbetare för att säkerställa att de håller sig uppdaterade inom de senaste materialen och teknikerna inom betongreparation. Mer om hur vi arbetar här.

Spricka i betong som behöver lagas av Rope Access tekniker
Rope Access tekniker från Safereach klättrar ned från fasad

Så går betongreparation med SafeReach till

När vi tar oss an ett uppdrag inom betongreparation börjar vi alltid med att ta bort skadad betong från konstruktionen. Det är svårt att i förväg avgöra hur mycket gammal betong som kommer att behöva avlägsnas, men detta steg är viktigt då det ofta avgör betongens framtida hållbarhet.

När våra reparbetare skapat fram en ren och bärkraftig yta är det dags att återställa betongen.

Om kunden beställt ett betongarbete där ett skyddande ytskikt ska appliceras görs det i sista steget.

Armering för betong ligger i en hög

Vi erbjuder andra tjänster inom yrkesklättring

Förutom betongreparation utför våra yrkesklättrare många andra typer av höghöjdsarbeten, till exempel balkongrengöring, fogning och lagning av sprickor i fasadputs. Vi utför även många montagearbeten av till exempel skyltar och fågelskydd, vilket vi skrivit mer om här.

Om våra kunders personal behöver genomgå fallskyddsutbildning eller besiktiga sin fallskyddsutrustning kan vi på SafeReach hjälpa till med det. Vi kan också installera fasta fallskyddsystem på tak och andra höga strukturer.

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB