Bronspektion via yrkesklättring men SafeReach

Rope Access-klättrarna på SafeReach utför effektivt broinspektion hängandes från rep. Vi kommer lätt åt på platser som är svåra eller dyra att nå med andra åtkomstmetoder. Vi lägger stort vikt vid dokumentation och tydliga inspektionsrapporter.

Våra Rope Access-klättrare tar sig smidigt till de mest svårtillgängliga platserna på broar. Därför anlitas SafeReach ofta för att utföra inspektioner av stålbroar, betongbroar och vajrar på hängbroar.

SafeReach’s yrkesklättrare kan också utföra tester av hållfastheten i olika material. Om situationen kräver kan vi omedelbart åtgärda eller säkra mindre skador när det föreligger fallrisk som kan resultera i skador på människor eller egendom.

En Rope Access tekniker från SafeReach inspekterar en grön bro över en å

Våra reparbetare utför broinspektion enligt Trafikverkets metoder

Rope Access-klättrarna på SafeReach är utbildade i den metodik för broinspektion som Trafikverket efterfrågar. Därtill har vi personal som är utbildad i systemet BaTMan och vi kan därför logga och redovisa vår inspektion direkt i systemet.

Vi är vana att arbeta med instrument så som my mätare för att mäta målarfärgs tjocklek och värmekameror vid termografering. Vi har också erfarenhet av att använda ultraljudsmätare för att mäta vattenflöden.

För att bedöma hållfastheten i betong och storleken på eventuella betongskador kan Rope Access-klättrarna på SafeReach kartera, mäta karbonatiseringsdjup och ta kärnborrprover i betong.

IMG 5157 scaled

Fördelarna med broinspektion via Rope Access-klättring

Fördelarna med att utföra en broinspektion med hjälp av SafeReach’s yrkesklättrare är många. Eftersom vi kommer åt överallt får vi en bättre bild av eventuella skador än till exempel en drönare kan få. Dessutom kan vi ta olika typer av prover.

Smuts, av olika slag, samlas ofta i skrymslen i broars konstruktioner. Det kan vara träflis som ramlar av lastbilar som frekventerar bron, eller asfaltsbitar som ramlar ner under brorenoveringar. Vid en broinspektion kan det vara svårt att avgöra materialkvalitén under smutsen. Men eftersom våra Rope Access-klättrare kommer åt överallt kan de enkelt ta bort smutsen.

Smuts som inte avlägsnas kan orsaka fler problem. Förutom att den försvagar materialet i bron kan den utgöra en fara för människor och egendom under bron. Vi har till exempel sett att stenar och betongklumpar ligger på balkar under broar. Det är lätt att tänka sig vilken skada dessa kan göra om de ramlar ner i huvudet på människor som vistas under bron. Yrkesklättrarna på SafeReach kan lätt avlägsna sådana faror i samband med en broinspektion.

Ytterligare en fördel är att inställelsetiden för våra Rope Access-klättrare är mycket kort. Givet att vi har tillgänglig personal kan vi vara på plats vid den bro som ska inspekteras dagen efter en beställning läggs. Inom 2 timmar hänger vi under bron och tar den första bilden eller gör den första inspektionsanteckningen.

Hur våra Rope Access-klättrare utför broinspektion

Vid en broinspektion jobbar yrkesklättrarna på SafeReach metodiskt och börjar alltid med att klargöra tillvägagångssätt och gränsvärden med kunden. Våra Rope Access-klättrare följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter som stipulerar att man måste upprätta en riskanalys och räddningsplan innan arbetet påbörjas.

Sedan tar sig Rope Access-klättrarna via klätterteknik och fallskyddssärking till den plats på eller under bron som ska inspekteras. Inspektionen utförs okulärt och om kunden önskar använder våra Rope Access-klättrare mätinstrument som my mätare eller ultraljudsmätare. Läs mer om hur vi arbetar här.

Vid en inspektion dokumenterar alltid våra Rope Access-klättrare sitt arbete, antigen genom att spela in video-filmer eller genom att ta bilder. Mediafilerna skickas till kunden efter slutfört arbete.

Vi lägger stor vikt vid leveransen av data, bilder och mätpunkter. Vårt mål är att lämna ett så tydligt och fullständigt bild- och datamaterial som möjligt till våra kunder. Genom vår långa erfarenhet av broinspektion har vi byggt upp ett system för kartering och vi kan förutse många av de följdfrågor som brukar uppstå.

Om kunden vill kan hen följa med under arbetet i realtid via video-länk. Kunden har då möjlighet att guida klättrarna till de platser man vill titta närmare på.

Industriklättrare hänger under en bro över vatten i Stockholm

Broinspektion med videolänk

För att erbjuda extra stort värde för våra kunder har vi investerat i video-utrustning som gör att kunden kan följa broinspektionen i realtid och kan instruera klättrarna var man vill titta närmare.

Denna tjänst väljs då kunden vill vara delaktig i att analysera materialen som testas, eller när tiden är värdefull, exempelvis då det finns ett pågående läckage. 

Video-tjänsten fungerar på så vis att kunden kopplar upp sig via videosamtal på en dator- eller TV skärm inne på sitt kontor, eller helt enkelt från sin telefon. Genom sin skärm kan kunden sedan följa våra Rope Access-klättrare under hela eller delar av arbetet.

Beroende på vad felet är kan SafeReach’s Rope Access-klättrare ofta föreslå åtgärder. Då vi utför många broinspektioner och andra inspektioner av betong och rost utomhus har våra yrkesklättrare ofta god kännedom om slitage och orsak-verkan. 

Industriklättrare utför broinspektion på undersidan av en bro

Personsäkring av besiktningsman vid broinspektion

Om kunden vill att en besiktningsman ska utföra en broinspektion hjälper vi på SafeReach gärna till att säkerställa att denne kommer till och från den specifika besiktningsplatsen på ett säkert sätt.

Att evakuera en nödställd som inte har kännedom om, eller utbildning inom, olika reptekniker inom Rope Access kräver mer av våra yrkesklättrare än när de själva utför broinspektion. För att vara effektiva vid en eventuell evakuering av tredje man tränar vi på SafeReach kontinuerligt på räddning och evakuering av nödställda. Kvalité och snabbhet i en evakuering är även viktig i vår tjänst säkerhetsledning vid industristopp som vi skrivit mer om här.

Rope Access tekniker använder klätterteknik för att ta sig från marken till undersidan av en bro
Smidig industriklättrare inspekterar en bro

SafeReach erbjuder andra tjänster för infrastrukturbranschen

Förutom broinspektion utför våra Rope Access-klättrare flera andra typer av arbeten, t.ex. bergsäkring och betongrenovering. Vi utför rostskyddsmålning både i industrin och byggbranschen, som vi skrivit mer om här.

Som diskuterats ovan kan det vara fördelaktigt att kombinera broinspektion med sanerings- och underhållsarbeten. SafeReach’s Rope Access-klättrare har stor vana av att rengöra, foga, måla och montera olika typer av installationer.

Vi erbjuder också olika fallskyddstjänster, till exempel installation av fasta fallskyddssystem, fallskyddsutbildning och besiktning av fallskyddsutrustning. Vi kan även konsultera i frågor rörande fallskydd och agera säkerhetsledare vid industristopp.

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB