Fasts system för fallskydd


Installation

fast system för fallskydd installerat på ett metalltak

Personligt fallskydd


utbildning

Kvinnlig arbetare fäster in sig med fallskyddsutrustning i en byggställning.

Personligt Fallskydd


Besiktning

Personlig fallskyddsutrustning och block och penna

PErsonligt fallskydd


Reglerna

Rope Access tekniker förbereder rep inför fasadjobb

Arbetsmiljöverkets krav angående fallskydd

I syfte att minska dödsfallen och olyckorna i byggbranschen ställer Arbetsmiljöverket krav på säkerhet på byggarbetsplatser, bland annat via sina föreskrifter inom fallskydd. Arbetsmiljöverket gör rutinmässiga kontroller på byggarbetsplatser och bötfäller företag som inte följer föreskrifterna.

Alla som jobbar på en höjd över 2 meter måste genomgå fallskyddsutbildning. Därtill måste all personlig fallskyddsutrustning (selar, kopplingslinor, block m.m.) besiktigas minst en gång per år.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla föreskrifter efterlevs.

Fallskyddsarbetare i industrin

Arbetsmiljöverkets krav på fallskyddsutbildning

Arbetsgivaren måste kunna visa att alla anställda som jobbar på en höjd över 2 meter har genomgått en kurs i fallskydd. På SafeReach erbjuder vi att koppla varje enskild deltagares utbildningsbevis till Id06-databasen. På så vis finns kursbevisen digitalt tillgängliga via Id06-kortet.

Arbetsmiljöverket har olika krav och rekommendationer kring innehåll och utformning av utbildningarna. En utbildning bör bland annat innehålla både en praktisk- och en teoretisk del, samt innefatta ett kunskapstest. Utbildningarna bör dessutom förnyas med 2 års mellanrum.  

Väljer man någon av SafeReach’s fallskyddsutbildningar kan man vara trygg i att man följer Arbetsmiljöverkets krav på utbildning, och att man förbereder sina arbetare för att jobba säkert på hög höjd.

IMG_7445,5

Arbetsmiljöverkets krav på besiktning av fallskyddsutrustning

Varje arbetsdag som personlig fallskyddsutrustning används ska den ses över av den som använder den. Utöver detta ska all utrustning besiktigas årligen av en kompetent person, enligt Arbetsmiljöverket.

Med personlig fallskyddsutrustning menas selar, förankringslinor, förankringsanordningar, utrustning för ankare, räddningsutrustning m.m. Vi på SafeReach har sammanställt allt man behöver veta om besiktning av fallskyddsutrustning här.

Vid en kontroll är arbetsgivaren skyldig att visa att utrustningen är besiktigad av en person som är kompetent för uppgiften, normalt genom att uppvisa kursbevis.

När det gäller fallskyddsutrustning är det inte alltid lätt att avgöra skillnaden mellan en skada som kan vara farlig för användaren och vad som är normalt och acceptabelt slitage. Vi anser att man behöver arbeta med utrustningen på en regelbunden basis för att kunna göra en riktig bedömning.

Vi på SafeReach utbildar inom fallskydd och arbetar som yrkesklättrare när vi inte utför besiktningar av andra företags utrustning. Därför har vi mycket god förståelse för olika typer av slitage och skador på utrustningen.   

Arbetsgivarens ansvar vad gäller fallskydd

Arbetsgivare är ansvariga för att de anställda har en trygg och säker arbetsplats. Arbetsgivare som försummar sin plikt inom fallskydd kan bli ålagda att betala sanktionsavgifter på mellan 40 000 och 400 000 Sek.

På byggarbetsplatser finns ofta inga fallskyddsbarriärer och man jobbar i regel över 2 meters höjd, så förordningarna gäller i stort sett alla arbetsgivare i byggbranschen och i industrin.

Angående personlig fallskyddsutrustning krävs att arbetsgivaren har försäkrat sig om att den är i gott skick och inte slitits i för stor grad genom användning. Därför kräver Arbetsmiljöverket att utrustningen ska besiktigas av en kompetent person minst en gång per år.

SafeReach kan hjälpa till med detta, t.ex. kan vi besiktiga våra kunders personliga fallskyddsutrustning samtidigt som de anställda genomgår vår utbildning.

byggarbetare med fallskyddsutrustning

Skador och sjukskrivningar relaterade till bristfälligt fallskydd

Bortsett från myndigheternas krav är det självklart önskvärt att skydda de anställda från skador och att undvika frånvaro p.g.a. sjukskrivningar. Det sker ca 10 dödsfall i svensk byggbransch varje år, och i svenskt arbetsliv i stort sker hela ca 9 200 fallolyckor årligen.

sky-g494900d88_1280

Enligt Försäkringskassans statistik leder fallolyckor från höjd ofta till sjukskrivning om minst 2 veckor.

Den dystra statistiken förklarar varför Arbetsmiljöverket tar fallskydd på stort allvar och arbetar för att motverka dödsfall och olyckor. Som de själva uttrycker det vill de inte att företag ska kunna hålla lägre priser och därmed få en konkurrensfördel genom att ha bristfälligt fallskydd för sina anställda. 

Sjukskrivna anställda är inte bara kostsamma för företag, de orsakar också stort lidande för individerna som råkar ut för skadorna. Alla sjukskrivningar medför mer eller mindre förlorad arbetsinkomst för de som drabbas, och vissa skador ger medicinska men för livet.

Långsiktig arbetsoförmåga påverkar inte bara individen som råkat ut för det, utan även dennes familj och anhöriga.

Vi på SafeReach står helt på Arbetsmiljöverkets sida i strävan att få ner antalet fallolyckor i svenskt arbetsliv!

Stora brister i fallskyddskyddsarbete och ökade kontroller

Både Arbetsmiljöverket och fackförbundet Byggnads gör rutinmässigt kontroller på byggarbetsplatser för att se över säkerhetsåtgärderna och hur arbetsmiljölagarna efterföljs. Tyvärr har det visat sig att fallskyddsåtgärderna ofta har stora brister.

När Byggnads i 2019 besökte 1 100 arbetsplatser fann de att hela 65% av arbetsplatserna brast vad gäller säkerhetsutrustning och utbildning. 20% av arbetarna saknade sele och 50% av arbetsplatserna saknade plan för räddning vid ett fall från höjd.

Regeringen och Arbetsmiljöverket har också noterat detta och därför bestämdes 2020 att mer pengar ska skjutas till för kontroller på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket planerar således att utföra fler kontroller de närmaste åren än de tidigare gjort.

Därför är just nu en bra tidpunkt för arbetsgivare att se till att de anställda har giltiga kursbevis för fallskyddsutbildning och att deras personliga fallskyddsutrustning är besiktigad som den ska.

Kontakta oss på SafeReach redan idag så hjälper vi till med detta. Vi kan t.ex. besiktiga er utrustning samtidigt som de anställda går en av våra fallskyddsutbildningar.

IMG_3086

Om SafeReach’s utbildningar inom fallskydd

Målsättningen för våra utbildningar är att kursdeltagarna ska ha de kunskaper och färdigheter som Arbetsmiljöverket kräver. Vi erbjuder utbildningar skräddarsydda efter olika yrkesgrupper.

Fallskyddssele och annan fallskyddsutrustning på en arbetare

Då kursdeltagarna oftast är arbetarna som utför hantverksjobben på höjd fokuserar vi på de praktiska bitarna och minimerar de teoretiska delarna till att bara omfatta det mest nödvändiga. Vi tycker att det viktigaste är att deltagarna verkligen greppar de praktiska bitarna kring fallskydd så att de faktiskt kan jobba säkert.

När våra instruktörer inte håller utbildningar jobbar de som yrkesklättrare och utför själva hantverksuppgifter på hög höjd. Därför har vi väldigt god förståelse för de praktiska bitarna och avvägningarna mellan säkerhet i arbetet och de praktiska detaljerna kring att utföra ett hantverk på ett fackmannamässigt sätt.

Under våra utbildningar delar våra yrkesklättrare med sig av sina praktiska säkerhetstips.

För god inlärning tycker vi på SafeReach att pedagogik är viktig. Därför har experter inom pedagogik varit med och utvecklat kursmaterialet för våra utbildningar inom fallskydd.

Om vår besiktning av fallskyddsutrustning

Vi på SafeReach strävar efter att avlasta våra kunder från all administrationen kring besiktning av personlig fallskyddsutrustning så de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vår personal är inte bara certifierad att utföra besiktning av fallskyddsutrustning, de jobbar även dagligen med fallskyddsutbildning och utför hantverkstjänster via yrkesklättring. På grund av den stora erfarenheten inom fallskydd är vi på SafeReach mycket väl lämpade att besiktiga våra kunders utrustning.

Vi erbjuder olika sätt att genomföra besiktningarna. Våra kunder kan lämna, skickar eller får utrustningen upphämtad av oss.

När besiktningen är färdig får kunderna alla dokument som Arbetsmiljöverket kräver. Om någon del av utrustningen behöver bytas ut kan vi hjälpa till att hitta ersättningsprodukter.

SafeReach håller också koll på besiktningsintervallerna för varje enskild kund. Vi informerar när det är dags för nästa besiktning.

Personlig fallskyddsutrustning och block och penna

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB

Andra tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av hantverkstjänster utförda via Rope Access-klättring. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis fasadrenovering, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en bred och djup kunskap om personsäkerhet på hög höjd erbjuder vi också fallskyddskurser och säkerhetsledning. Läs mer om våra konsulttjänster och fallskyddsutbildningar här.