Våra fallskydds­utbildningar

SafeReach erbjuder flera olika fallskyddsutbildningar som är utformade för olika yrkesgrupper i byggbranschen och industrin. Vi kan även skräddarsy utbildningar utefter era behov.

FAllskyddsutbildning


Bas

 • För Ställning/Skylift
 • 4-8 deltagare/instruktör
 • Svenska/Engelska/Spanska
 • Teori/praktik/test
 • ID06-anslutning*
 • 4 Tim
 • 1 895 SEK

FAllskyddsutbildning


Bas & Räddning

 • För Ställning/Skylift
 • 4-8 deltagare/instruktör
 • Svenska/Engelska/Spanska
 • Teori/praktik/test
 • ID06-anslutning*
 • 8 Tim
 • 2 895 SEK

FAllskyddsutbildning


Komplett & Räddning 

 • För Takarbete/Industri
 • 4-8 deltagare/instruktör
 • Svenska/Engelska/Spanska
 • Teori/praktik/test
 • ID06-anslutning*
 • 8 Tim
 • 2 895 SEK

FAllskyddsutbildning


Räddning

 • För Räddningsteam
 • 4-8 deltagare/instruktör
 • Svenska/Engelska/Spanska
 • Praktik/test
 • ID06-anslutning*
 • 8 Tim
 • 2 895 SEK

FAllskyddsutbildning


För yrkes-klättrare

 • För Reparbetare
 • 4-8 deltagare/instruktör
 • Svenska/Engelska/Spanska
 • Teori/test
 • ID06-anslutning*
 • 3 Tim
 • 1 495 SEK

Arbetsgivarens lagstadgade ansvar inom fallskydd

Arbetsgivare är ansvariga för att de anställda har en trygg och säker arbetsplats.

Kvinna är infäst med fallskyddsutrustning

Enligt Arbetsmiljöverket måste alla som arbetar på mer än två meters höjd ha genomgått en fallskyddsutbildning samt ha rätt personlig fallskyddsutrustning. Undantag görs för arbetsplatser/arbetsställen där det finns fallskyddsbarriärer som t.ex. räcken.

På byggarbetsplatser finns ofta inga fallskyddsbarriärer och man jobbar i regel över 2 meters höjd. Därför gäller förordningarna om fallskydd i stort sett alla arbetsgivare i byggbranschen och i industrin. Arbetsgivare som försummar sin plikt inom fallskydd kan bli ålagda att betala sanktionsavgifter på mellan 40 000 och 400 000 Sek.

Arbetsmiljöverket har rekommendationer kring hur fallskyddsutbildningarna ska vara utformade. Helst ska utbildningen ha en teoretisk- och en praktisk del. Dessutom rekommenderas ett kunskapstest för att säkerställa att kursdeltagarna tagit till sig av den kunskapen som lärts ut.

Angående personlig fallskyddsutrustning krävs att arbetsgivaren har försäkrat sig om att den är i gott skick och inte slitits i för stor grad genom användning. Därför kräver Arbetsmiljöverket att utrustningen ska besiktigas av en kompetent person minst en gång per år. SafeReach kan hjälpa till med detta, t.ex. kan vi besiktiga era anställdas personliga fallskyddsutrustning samtidigt som de går fallskyddsutbildning.

Skador och sjukskrivningar relaterade till bristfälligt fallskydd

Bortsett från myndigheternas krav är det självklart önskvärt att skydda de anställda från skador och att undvika frånvaro p.g.a. sjukskrivningar.

Det sker ca 10 dödsfall i svensk byggbransch varje år, och i svenskt arbetsliv i stort sker hela ca 9 200 fallolyckor årligen. Enligt Försäkringskassans statistik leder fallolyckor från höjd ofta till sjukskrivning om minst 2 veckor.

Den dystra statistiken förklarar varför Arbetsmiljöverket tar fallskydd på stort allvar och arbetar för att motverka dödsfall och olyckor. Som de själva uttrycker det vill de inte att företag ska kunna hålla lägre priser och därmed få en konkurrensfördel genom att ha bristfälligt fallskydd för sina anställda.  

Sjukskrivna anställda är inte bara kostsamma för företag, de orsakar också stort lidande för individerna som råkar ut för skadorna. Alla sjukskrivningar medför mer eller mindre förlorad arbetsinkomst för de drabbade, och vissa skador ger medicinska men för livet. Långsiktig arbetsoförmåga påverkar inte bara individen som råkat ut för den, utan även dess familj och anhöriga.

Vi på SafeReach står helt på Arbetsmiljöverkets sida i strävan att få ner antalet fallolyckor i svenskt arbetsliv!

sky-g494900d88_1280
Ökade kontroller av fallskydds­arbete

Både Arbetsmiljöverket och fackförbundet Byggnads gör rutinmässigt kontroller på byggarbetsplatser för att se över säkerhetsåtgärderna och hur arbetsmiljölagarna efterföljs. Tyvärr har det visat sig att fallskyddsåtgärderna ofta har stora brister.

Fallskyddsutbildning

När Byggnads i 2019 besökte 1 100 arbetsplatser fann de att hela 65% av arbetsplatserna brast vad gäller säkerhetsutrustning och utbildning. 20% av arbetarna saknade fallskyddssele och 50% av arbetsplatserna saknade plan för räddning vid ett fall från höjd.

Regeringen och Arbetsmiljöverket har också noterat detta och därför bestämdes 2020 att mer pengar ska skjutas till för kontroller på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket planerar således att utföra fler kontroller de närmaste åren än de tidigare gjort.

Därför är just nu en bra tidpunkt för arbetsgivare att se till att de anställda har giltiga kursbevis för fallskyddsutbildning och att deras personliga fallskyddsutrustning är besiktigad som den ska. Kontakta oss på SafeReach redan idag så hjälper vi till med detta. Vi kan t.ex. besiktiga er fallskyddsutrustning samtidigt som de anställda går en av våra fallskyddsutbildningar.

Vår utbildnings­metodik på SafeReach

Målsättningen för SafeReach’s fallskyddsutbildningar är att kursdeltagarna ska ha de kunskaper och färdigheter som Arbetsmiljöverket kräver.

Då kursdeltagarna oftast är arbetarna som utför hantverksjobben på höjd fokuserar vi på de praktiska bitarna och minimerar på de teoretiska delarna till att bara omfatta det mest nödvändiga. Vi tycker att det viktigaste är att deltagarna verkligen greppar de praktiska bitarna så att de faktiskt kan jobba säkert.

När våra instruktörer inte håller fallskyddsutbildningar jobbar de som yrkesklättrare och utför själva hantverksuppgifter på hög höjd. Därför har de väldigt god förståelse för de praktiska bitarna och avvägningarna mellan säkerhet i sitt arbetssätt och de praktiska detaljerna kring att utföra ett hantverk på ett fackmannamässigt sätt. Under utbildningarna delar våra yrkesklättrare med sig av sina praktiska säkerhetstips.

För god inlärning tycker vi på SafeReach att pedagogik är viktig. Därför har experter inom pedagogik varit med och utvecklat vårt kursmaterial.

Rep hänger på axeln på en SafeReach fallskyddsexpert

Certifiering

Efter genomgången utbildning och godkänt kunskapstest får alla deltagare ett personligt kursbevis som visar att de genomgått fallskyddsutbildningen.

Alla som går fallskyddsutbildningar hos oss får ett kursbevis i PDF-format (det ingår i kursavgiften).

Vi erbjuder även ID06-anslutning mot en avgift om 200 Sek per person. Denna anslutning är mycket praktisk då man inte behöver hålla koll på kursbevisen, utan de finns tillgängligt i ID06-databasen för alla som kan behöva se dem (byggherrar, Arbetsmiljöverket m.m.).  

Kursbeviset är giltigt i 2 år, vilket är i enlighet med bransch-rekommendationerna. Om vi människor inte praktiserar våra kunskaper dagligen glömmer vi alla vissa delar med tiden. Därför håller vi på SafeReach med bransch-konsensus att 2 års giltighetstid är ett lämpligt tidsintervall.

Certifiering

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB

Andra tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av hantverkstjänster utförda via Rope Access-klättring. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis fasadrenovering, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.