Höghöjdsarbete i Västerås

Höghöjdsarbete i Västerås med SafeReach

Att arbeta som yrkesklättrare innebär oftast att vi utför arbete på höga höjder. Vi utför arbeten där det kan vara för opraktiskt eller helt enkelt för dyrt att montera en ställning eller komma till med skylift. Med hjälp av klättringstekniker kan vi snabbt och oftast enkelt ta oss till platser där andra inte når. Vi strävar efter att vara det säkraste och mest välorganiserade partnerföretaget för höghöjdsarbeten i Skandinavien. Oavsett om vi ska inspektera en bro över Svartån eller besikta tornet på västerås domkyrka är vi samarbetspartnern för er.

Rope Accesstekniker från Safereach klättrar upp för en takfot

Våra tjänster inom höghöjdsarbeten 

Vi har stor erfarenhet av att jobba med bygg- och industriföretag. Tjänster inom bygg och industri som vi ofta utför är: 

Montage 

När det kommer till montagearbeten via industriklättring har vi en bred kompetens. Vi utför våra tjänster både inomhus och utomhus. Våra industriklättrare utför varje år många olika typer av montagearbeten, till exempel installation av brandstegar och fasta fallskyddssystem.   

Målning & rostskydd 

Våra höghöjdsarbetare har lång erfarenhet av målning och utför alla sorters målningsarbeten. Vi tar oss an små som stora projekt och målar allt från stålstrukturer i broar till stålvajrar. 

Repklättrare utför fasadrenovering under en balkong

Inspektion & besiktning 

Vi utför inspektioner via Rope Access. Våra reparbetare kommer åt höga höjder och svårtillgängliga platser så som pannor, rökgaskanaler och silos. Vi kan också säkra besiktningsmän så att de kan ta sig till de utrymmen och platser som ska besiktigas. 

Betongrenovering & fasadrenovering 

Vi har stor vana av att renovera betong och fasader på höga höjder. Våra höghöjdsarbetare utför förebyggande åtgärder som förlänger betongkonstruktioners och fasaders livslängd. Vi utför mindre lagningar men kan också ta oss an stora betong- och fasadrenoveringar tillsammans med vårt partnerföretag. 

Broinspektion 

SafeReach utför effektivt broinspektioner där ordinarie inspektörerna inte kommer åt. Våra höghöjdsarbetare tar sig smidigt till de mest svårtillgängliga platserna på och under broar. Vi får ofta utföra inspektioner av stålbroar, betongbroar och vajrar på hängbroar. Vi har yrkesklättrare som är utbildade i broinspektionsmetoden som Trafikverket efterfrågar och i systemet BaTMan. Därför kan vi logga såväl som redovisa vår inspektion direkt i systemet. 

Vår arbetsprocess 

På SafeReach börjar våra förberedelser med att vi bildar oss en tydlig bild av kundens behov och säkerhetskrav. En riskanalys och arbetsbeskrivning upprättas som gås igenom av kunden och arbetslaget innan arbetet börjar.  

På arbetsplatsen genomför reparbetarna en platsspecifik riskanalys som innehåller en evakueringsplan och arbetsgruppen planerar hut farorna ska pareras. Vi följer svensk lag genom att ha minst två klättrare per arbetslag, där den mest erfarna är arbetsledare.  

Under arbetet följer vi IRATA:s säkerhetsföreskrifter, inklusive att klättrarna alltid är förankrade i två oberoende förankringspunkter. Kunden hålls informerad under arbetets gång och efter avslutat arbete skickar SafeReach’s projektledare en rapport om arbetets utförande och tidrapportering. SafeReach strävar ständigt efter att hjälpa sina kunder att uppnå sina mål och förbättra sin verksamhet.   

Kontakta oss 

Med erfarenhet och stark kompetens inom Rope Access erbjuder vi säkra och skickliga lösningar för industriella utmaningar. Fokuserade på säkerhet och resultat levererar våra certifierade klättrare våra tjänster över hela Norrland och Svealand. Vi prioriterar ständigt innovation och uppdatering av tekniker. Kontakta oss på SafeReach för ett säkert och framgångsrikt utförande av ert projekt. 

Målning via rope access

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB