industriklättring


industriklättring


Våra tjänster för industrin

SafeReach är specialister inom industriklättring och fallskydd. Vi arbetar metodiskt, välorganiserat och säkert.

Reparbetare utför arbete på en silo i Stockholmsområdet.
Rope Access tekniker hänger i rep i en industri.
En arbetare håller fallskyddsutrustning på en byggarbetsplats
Industriklättrare utför arbete på en silo

Våra industriklättrare utför hantverksuppgifter på hög höjd vi Rope Access-klättring. Reparbetarna installerar fallskyddssystem, håller fallskyddsutbildning och besiktigar fallskyddsutrustning.

SafeReach’s industriklättrare har många års erfarenhet av höghöjdsarbete i svensk industri-miljö. Vi utför våra tjänster i Svealand och nästan hela Norrland

Därtill konsulterar våra experter inom personsäkerhet, antigen som säkerhetsledare vid industristopp, eller som organisationskonsulter specialiserade på personsäkerhet.

Vi siktar på att vara industrins mest välorganiserade och säkraste samarbetspartner inom industriklättring och fallskydd. Läs mer om våra arbetsmetoder här.

Våra tjänster som industri­klättrare

SafeReach tillhandahåller industriklättrare med många års erfarenhet av höghöjdsarbete i industrin. Våra reparbetare utför bland annat målning, rostskydd, montage, fogning, fasadrenovering, betongreparation, inspektion, sanering och fönsterputs.

Våra kunder anlitar oss för att utföra hantverksuppgifter på platser som är svåra eller dyra att nå med traditionella åtkomstmetoder (byggställning och skylift). Våra industriklättrare tar sig lätt in i rökgaskanaler, tankar, pannor och industriskorstenar. Våra klättrare jobbar även på utsidan av industriskorstenar och på hög höjd på olika industristrukturer.

För att garantera en hög kvalité i hantverken vi utför utbildar vi kontinuerligt våra industriklättrare och samarbetar med experter inom varje hantverksområde.

En industiklättrare hänger på en industrivägg.

Våra kunder anlitar oss för att utföra hantverksuppgifter på platser som är svåra eller dyra att nå med traditionella åtkomstmetoder (byggställning och skylift). Våra industriklättrare tar sig lätt in i rökgaskanaler, tankar, pannor och industriskorstenar. Våra klättrare jobbar även på utsidan av industriskorstenar och på hög höjd på olika industristrukturer.

För att garantera en hög kvalité i hantverken vi utför utbildar vi kontinuerligt våra industriklättrare och samarbetar med experter inom varje hantverksområde.

industriklättrare utför sanering

Vi kan miljön i industrin och dess speciella utmaningar

I industrimiljöer är det mycket runt omkring själva hantverksuppgifterna som måste göras. SafeReach’s industriklättrare är vana vid administrationen som många industriföretag kräver

Arbetsmiljön i industrin är ofta farligare än i många andra branscher då skadliga ämnen kan finnas i luften, till exempel i förbränningspannor och rökgasledare. Repteknikerna på SafeReach har lång erfarenhet av att jobba i denna typ av miljö. Därför arbetar våra industriklättrare effektivt med den extra skyddsutrustning som ofta krävs, till exempel olika sorters skyddsmasker och skyddsdräkter.

Det är inte bara våra industriklättrare som har anpassat sitt arbetssätt utefter förutsättningarna i industrin. Den administrativa personalen och projektledarna på SafeReach har också etablerat interna rutiner för att parera för de extra risker som finns i industrimiljö. Vi är också noggranna med att koordinera vårt arbete med våra kunder och deras arbetsmiljöföreskrifter.  

SafeReach’s industriklättrare anlitas ofta för att ta sig in i trånga- och slutna utrymmen, till exempel i pannor och tankar. Trånga utrymmen ställer ytterligare krav på klättrarnas psyke och färdigheter i att utföra eventuella räddningar. Våra industriklättrare har de utbildningar som krävs och tränar regelbundet på att utföra räddningar i trånga utrymmen som simulerar industrimiljöer.

Vi på SafeReach tycker att ett välorganiserat arbetssätt gör vårt arbete säkrare och effektivare, speciellt i industrin där miljön är komplex och ofta extra farlig. Läs mer om hur vi på SafeReach jobbar här.

IMG_4181

Arbetsmiljön i industrin är ofta farligare än i många andra branscher då skadliga ämnen kan finnas i luften, till exempel i förbränningspannor och rökgasledare. Repteknikerna på SafeReach har lång erfarenhet av att jobba i denna typ av miljö. Därför arbetar våra industriklättrare effektivt med den extra skyddsutrustning som ofta krävs, till exempel olika sorters skyddsmasker och skyddsdräkter.

Det är inte bara våra industriklättrare som har anpassat sitt arbetssätt utefter förutsättningarna i industrin. Den administrativa personalen och projektledarna på SafeReach har också etablerat interna rutiner för att parera för de extra risker som finns i industrimiljö. Vi är också noggranna med att koordinera vårt arbete med våra kunder och deras arbetsmiljöföreskrifter.  

SafeReach’s industriklättrare anlitas ofta för att ta sig in i trånga- och slutna utrymmen, till exempel i pannor och tankar. Trånga utrymmen ställer ytterligare krav på klättrarnas psyke och färdigheter i att utföra eventuella räddningar. Våra industriklättrare har de utbildningar som krävs och tränar regelbundet på att utföra räddningar i trånga utrymmen som simulerar industrimiljöer.

Vi på SafeReach tycker att ett välorganiserat arbetssätt gör vårt arbete säkrare och effektivare, speciellt i industrin där miljön är komplex och ofta extra farlig. Läs mer om hur vi på SafeReach jobbar här.

sanering i industrin

Våra tjänster som säkerhetsledare och konsulter inom fallskydd

Våra tjänster som säkerhets-ledare och konsulter inom fallskydd

SafeReach erbjuder konsultation i frågor som rör fallskydd och hjälper till med allt inom detta område, från a till ö.

Våra industriklättrare kan installera fasta eller tillfälliga fallskyddssystem som lätt monteras ned efter utfört arbete. De tillfälliga fallskydden lämnar inga märken eller spår efter sig. På vårt lager i Stockholm har vi en uppsjö av special-utrustning för tillfälliga installationer av fallskydd.

Våra skickliga industriklättrare arbetar i rep dagligen och har ackumulerat mycket kunskap inom detta område. Därför kan vi effektivt skräddarsy tillfälliga fallskyddslösningar utefter varje enskild arbetsplats och behoven där. 

På större arbetsplatser och vid industristopp hyr vi ut våra specialister inom fallskydd som då agerar säkerhetsledare för kundens personal på golvet. Säkerhetsledarna kan utbilda/stötta/tipsa om praktiska arbetsrutiner och ge andra handfasta råd som borgar för ett tryggt och säkert arbetssätt.

I egenskap av organisationskonsulter erbjuder SafeReach också konsultation avseende de administrativa bitarna kring personsäkerhet. Vi kan exempelvis utforma riskanalyser anpassade för varje specifik kund. Vi kan utforma och implementera system för internkontroller och utarbeta krishanteringsplaner.

Industriklättrare på SafeReach utför montagejobb på en silo på vintern

Våra industriklättrare kan installera fasta eller tillfälliga fallskyddssystem som lätt monteras ned efter utfört arbete. De tillfälliga fallskydden lämnar inga märken eller spår efter sig. På vårt lager i Stockholm har vi en uppsjö av special-utrustning för tillfälliga installationer av fallskydd.

Våra skickliga industriklättrare arbetar i rep dagligen och har ackumulerat mycket kunskap inom detta område. Därför kan vi effektivt skräddarsy tillfälliga fallskyddslösningar utefter varje enskild arbetsplats och behoven där. 

På större arbetsplatser och vid industristopp hyr vi ut våra specialister inom fallskydd som då agerar säkerhetsledare för kundens personal på golvet. Säkerhetsledarna kan utbilda/stötta/tipsa om praktiska arbetsrutiner och ge andra handfasta råd som borgar för ett tryggt och säkert arbetssätt.

I egenskap av organisationskonsulter erbjuder SafeReach också konsultation avseende de administrativa bitarna kring personsäkerhet. Vi kan exempelvis utforma riskanalyser anpassade för varje specifik kund. Vi kan utforma och implementera system för internkontroller och utarbeta krishanteringsplaner.

Industriklättrare på SafeReach utför montagejobb på en silo på vintern
Kvinnlig Rope Access arbetare greppar sin utrustning

Våra tjänster inom fallskydd

Experterna på SafeReach erbjuder utbildning inom fallskydd för hantverkare och andra som jobbar på hög höjd. Våra industriklättrare är också certifierade att utföra besiktning av fallskyddsutrustning, en tjänst vi har mycket erfarenhet av och erbjuder våra kunder.

Fallskyddsutbildning

Genomgången fallskyddsutbildning är en nödvändighet för i stort sett alla i industrin och i byggbranschen. SafeReach erbjuder en bredd av olika fallskyddskurser utformade för olika yrkesgrupper.

Under våra utbildningar fokuserar vi på de praktiska bitarna och vi minimerar de teoretiska delarna till att bara omfatta det mest nödvändiga. Vi har valt att lägga upp våra utbildningar på detta sätt då vi tycker att det viktigaste är att deltagarna verkligen greppar de praktiska bitarna, så att de faktiskt kan jobba säkert.

För god inlärning tycker vi på SafeReach att pedagogik är viktig. Därför har experter inom pedagogik varit med och utvecklat vårt kursmaterial.

När våra instruktörer inte håller fallskyddsutbildningar jobbar de som industriklättrare och utför själva hantverksuppgifter på hög höjd. Därför har de väldigt god förståelse för de praktiska bitarna och att balansera säkerhet med utförandet av hantverket.

Lär dig från experterna på SafeReach! 

Fallskyddsarbetare i industrin

Fallskyddsutbildning

Genomgången fallskyddsutbildning är en nödvändighet för i stort sett alla i industrin och i byggbranschen. SafeReach erbjuder en bredd av olika fallskyddskurser utformade för olika yrkesgrupper.

Under våra utbildningar fokuserar vi på de praktiska bitarna och vi minimerar de teoretiska delarna till att bara omfatta det mest nödvändiga. Vi har valt att lägga upp våra utbildningar på detta sätt då vi tycker att det viktigaste är att deltagarna verkligen greppar de praktiska bitarna, så att de faktiskt kan jobba säkert.

För god inlärning tycker vi på SafeReach att pedagogik är viktig. Därför har experter inom pedagogik varit med och utvecklat vårt kursmaterial.

När våra instruktörer inte håller fallskyddsutbildningar jobbar de som industriklättrare och utför själva hantverksuppgifter på hög höjd. Därför har de väldigt god förståelse för de praktiska bitarna och att balansera säkerhet med utförandet av hantverket.

Lär dig från experterna på SafeReach! 

Fallskyddsarbetare i industrin
Kvinna gör besiktning av fallskyddsutrustning

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB