Inspektion via Rope Access-klättring

Klättrarna på SafeReach utför årligen många inspektioner i trånga utrymmen och på svårtillgängliga platser i bygg- och fastighetsbranschen.

SafeReach anlitas vi ofta för att utföra inspektion och dokumentera tak, fasader och olika saker i ljusgårdar. Våra kunder vill ofta att vi analyserar fasadputs, betong, färg, smuts och olika typer av installationer.

Det finns många fördelar med att anlita Rope Access-klättrarna på SafeReach för att utföra inspektion (istället för att använda kikare eller drönare). Klättrarna får en betydligt bättre bild, de kan utföra enkla tester av materialens hållfasthet och kan omedelbart åtgärda eller säkra mindre skador om det t.ex. föreligger rasrisk som kan resultera i att människor eller egendom skadas.

Rope Access tekniker hänger i ett innertak i en ljusgård

SafeReach utför olika typer av inspektioner via yrkesklättring

Reparbetarna på SafeReach utför olika typer av inspektioner. Vi kan t.ex. mäta tjockleken på en målarfärg eller mäta fukthalten i material och luft. Därtill kan vi mäta vattenflöde med ultraljudsmätare.

Vi har också erfarenhet av att utföra termografering med hjälp av värmekameror. Termografering är en relativt populär teknik idag som används för att leta efter eventuella läckage i anslutning till dolda vatteninstallationer eller för att kontrollera isolering på pannor och värmeinstallationer.

För att bedöma hållfastheten i betong och storleken på eventuella betongskador kan reparbetarna på SafeReach kartera, mäta karbonatiseringsdjup och ta kärnborrporver i betong.

Industriklättrare utför broinspektion på undersidan av en bro

Broinspektion via yrkesklättring

yrkesklättrarna på SafeReach utför effektivt broinspektion hängandes från rep. Vi kommer lätt åt på platser som är svåra eller dyra att nå med andra åtkomstmetoder. Vi lägger stort vikt vid dokumentation och tydliga inspektionsrapporter.

Våra reparbetare har vana av att inspektera olika typer av broar, och vi har erfarenhet av att inspektera stålvajrar på hängbroar.

SafeReach’s yrkesklättrare kan också utföra tester av hållfastheten i olika material. Om situationen kräver kan vi omedelbart åtgärda eller säkra mindre skador när det föreligger fallrisk som kan resultera i skador på människor eller egendom.

Mer om våra broinspektioner här.

Hur våra yrkesklättrare utför inspektion

Vid en inspektion jobbar reparbetarna på SafeReach metodiskt och börjar alltid med att klargöra tillvägagångssätt och gränsvärden med kunderna. Våra klättrare följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter som stipulerar att de måste upprätta en riskanalys och räddningsplan för sitt arbete.

Sedan tar sig reparbetarna till inspektionsplatsen via Rope Access-klättring och fallskyddssäkring. Inspektionen utförs okulärt och om kunden vill använder reparbetarna mätinstrument, t.ex. ultraljudsmätare. Läs mer om hur vi jobbar här.

Våra klättrare är vana att arbeta på egen hand, men jobbar ofta i tätt samarbete med kunder och andra arbetslag.

Om kunden vill kan denne vara med under hela arbetet via trådlös kommunikation och guida klättrarna till de platser hen vill titta närmare på. Klättrarna på SafeReach agerar då som kundens förlängda arm.

Reparbetare utför fönsterputs i Stockholm innerstad.

Dokumentation och videokonferens vid inspektion

Vid en inspektion dokumenterar alltid reparbetarna sitt arbete, antigen genom att spela in video-filmer eller genom att ta bilder. Mediafilerna skickas alltid till kunden efter slutfört arbete.

För att erbjuda extra stort värde för våra kunder har vi investerat i utrustning som gör att kunden kan följa vad våra yrkesklättrare ser och hör i realtid via videokonferens då de utför en inspektion. Många kunder väljer denna tjänst när tiden är värdefull, t.ex. då det finns ett pågående läckage.  

Videokonferens-tjänsten fungerar på så vis att kunden kopplar upp sig via videosamtal på en dator- eller TV skärm inne på sina kontor, eller helt enkelt från sin telefon. Genom sin skärm kan kunden följa reparbetarna under hela arbetet. Kunden kan instruera klättrarna var hen vill titta närmare, och kan själv se och höra när klättrarna utför tester på material.

Beroende på vad felet är kan teknikerna på SafeReach ofta föreslå åtgärder. Då vi utför stora mängder arbeten utomhus på väderutsatta fasader har våra reparbetare ofta god kännedom om slitage och orsak-verkan samband på fasader.  

Yrkesklättrare utför fasadreparation på hög höjd.

Personsäkring av besiktningsman

Om kunden vill att en besiktningsman ska utföra inspektion hjälper vi på SafeReach gärna till att säkerställa att denna kommer till och från besiktningsplatsen på ett säkert sätt.

Att evakuera en nödställd som inte har utbildning eller kännedom om olika tekniker inom Rope Access kräver mer av reparbetarna. Vi på SafeReach tränar kontinuerligt räddning och har god vana att säkerställa andras säkerhet. Läs mer om våra säkringsledningstjänster här.

Glad kvinnlig medarbetare på SafeReach hänger på hög höjd

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB