Klätterteknik som används inom Rope Access-klättring

Inom Rope Access-klättring används flera olika typer av klätterteknik. De huvudsakliga teknikerna som används är repellering, aidklättring, uppstigning på rep, spännda linor och vinschning.

En annan grupp av klättertekniker som yrkesklättrare kan men inte använder så ofta är metoder för personräddningar via rep. I yrkesutbildningarna och vid certifieringarna utgör räddningstekniker den största delen.

IMG 2145 scaled

Säkerhet är central inom Rope Access-klättring

En del av den klätterteknik som används i yrkesklättring används också i andra klättringsaktiviteter så som sportklättring, Via Ferrata och Canyoning. Men den klätterteknik och den utrustning som används vid Rope Access-klättring är anpassad för de arbetsmiljöer och de speciella utmaningar som finns på arbetsplatser.

Det som skiljer ut ytkesklättring från andra klättringsaktiviteter är säkerheten. Nivån av säkerhet och back-upsystem är ofta betydligt högre i Rope Access-klättring än i andra klättringsaktiviteter. Bland annat måste yrkesklättrare enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter alltid ha två separata infästningspunkter och rep, ifall någon del skulle fallera.

Inom yrkesklättring är det också mycket fokus på räddning och att evakuera nödställda via rep. Övningar i olika räddningstekniker och riskbedömningar utgör den största delen av innehållet i yrkesutbildningarna och certifieringsprocesserna inom Rope Access.

IMG 2061 1 scaled

Repellering – en klätterteknik för kontrollerad nedfirning

Repellering är en grundläggande klätterteknik inom yrkesklättring där klättrarna använder rep för att säkert sänka ned sig från höjder. Genom att kontrollera hastigheten med hjälp av rep och speciella repbromsar kan klättrarna utföra arbetsuppgifter som kräver precision.

Repellering används i de flesta andra klätter-relaterade sporterna och aktiviteterna, mem när yrkesklättrare repellerar använder de en sorts nedfirningsdon som automatiskt biter sig fast i repet och stoppar nedfirningen när/om klättraren släpper taget om donet. På så vis finns en extra säkerhet för Rope Access-klättrare.

Repellering är den vanligaste klätterteknik som används inom yrkesklättring. Vid de flesta fasadarbeten fäster klättrarna rep på taken och repellerar över kanten och nerför fasaden till de specifika arbetsplatserna.

Aidklättring – horisontell och vertikal klätterteknik

Aidklättring innebär att klättraren använder tekniska hjälpmedel för att avancera horisontellt eller vertikalt. Inom Rope Access-klättring är det vanligt att aidklättring används för att förflytta sig längsmed en horisontell balk i ett innertak, eller för att klättra vertikalt uppför en balk.

När yrkesklättrare förflyttar sig sidledes längsmed en horisontell balk flyttar de fram sina ankarpunkter längs med balken i takt med att de avancerar. Ankarpunkterna är fästa i eller om balken och är gjorda av stålvajrar, mjuka slingor eller speciella ankaranordning gjord av metall. Från ankarpunkterna hängs slingor eller små repstegar som reparbetarna står i.

För att uppnå extra säkerhet stipulerar branschstandarderna och reglerna för certifiering att Rope Access-klättrarna alltid måste vara inbundna i minst 2 och oftast 3 ankarpunkter vid envar tillfälle när de aidklättrar.

Klättertekniken aidklättring brukar används för att nå svåråtkomliga platser under broar, i innertak och i komplicerade industrimiljöer.

IMG 1488 1 scaled

Klättertekniker för uppstigning på rep

Ibland använder Rope Access-klättrare speciell utrustning och klätterteknik för att klättra upp längs vertikala rep. När de gör det använder de oftast sin egna muskelkraft för att trampa och dra sig uppför repen. Klättrarna använder repklämmor med handtag som biter sig fast i repen och som de skjuter uppåt i takt med att de klättrar. I handtagen hänger de små repstegar eller slingor som de trampar i.

Det finns också motordrivna repklämmor. Vi på SafeReach brukar kalla dem för repmopeder. Dessa gör att yrkesklättrare snabbt kan klättra uppför rep utan nämnvärd ansträngning.

Det är inte speciellt vanligt att Rope Access-klättrare klättrar uppför rep eftersom vertikala rep alltid måste fästas på höjd innan någon kan klättra i dem. När klättrarna ändå är på höjden för att fästa repen är det oftast effektivare att repellera nerför repen än att ta sig till marken och klättra uppför dem.

Broinspektion via Rope Access

Spännda linor för stabilisering och positionering

Spännda linor är en klätterteknik som används i yrkesklättring för att skapa fasta stöd- och positioneringspunkter. Tekniken används när klättrare arbetar på platser där det inte finns naturliga infästningspunkter.

I denna klätterteknik fäster Rope Access-klättrarna två linor vertikalt mellan säkra och kontrollerade förankringspunkter och spänner åt dem. Sedan förankrar de sig själva eller ett vertikalt reppar i de vertikala linorna och kan på så sätt ta sig till den specifika arbetsplatsen.

Enligt branschstandarderna ska alltid två linor med separata förankringspunkter användas för att öka säkerheten. 

Spännda linor används ibland inom Rope Access, men tekniken ställer höga kunskaps- och kompetenskrav på personerna som använder metoden. I denna klätterteknik kan belastningen på ankarpunkterna bli hög och en räddning komplicerad.

IMG 6708 2 scaled

Vinschning för smidig och effektiv förflyttning av last

SafeReach’s yrkesklättrare är också behöriga att vinscha laster så som material och besiktningsmän. När vi vinschar finns det viktbegränsningar beroende på vilken utrustning som används, men att anlita yrkesklättrare för att vinscha laster är ofta mycket praktiskt, smidigt och kostnadseffektivt.

Vid vinschning används liknade utrustning och säkerhetsstandarder som vid Rope Access-klättring.

Yrkesklättrarna på SafeReach tycker om vinscharbeten då de får användning för sin höga nivå av teknisk kompetens och sina färdigheter inom många olika typer av klätterteknik.

IMG 2366 red long scaled

Metoder för räddning via klätterteknik

Inom Rope Access-klättring är kunskap om olika klättertekniker för räddning central. Klättrarna måste alltid vara förberedda på att agera snabbt och effektivt vid olyckor eller nödsituationer. Detta inkluderar att på ett säkert sätt evakuera skadade klättringskollegor eller andra personer från höga platser eller svåråtkomliga områden.

Grunden i räddning via klätterteknik är att den evakuerande klättraren tar sig via rep till den nödställde och förankrar denne i sin sele. På så vis följer den nödställde med den som räddar till säker mark. Om den nödställde också är yrkesklättrare och hänger från vertikala rep vid olyckstillfället behöver den nödställde Rope Access-klättraren på ett säkert sätt tas från sina reppar till den evakuerande klättrarens reppar.

En nödställd person är tung, även för den starkaste bland oss, och utmaningarna ökar ytterligare om både den evakuerande och den förorsakade klättraren hänger fritt i luften i rep. I vissa fall kan en nödställd också behöva tas uppför ett reppar eller förbi olika typer av hinder, så att rädda en nödställd yrkesklättrare kan vara utmanande.

Alla metoder och klättertekniker för räddning inom yrkesklättring är väl utvecklade, testade och dokumenterad och de lärs ut vid seriösa yrkesutbildningarna inom Rope Access-klättring, t.ex. IRATA-utbildningar.

Vi på SafeReach tar säkerhet på stort allvar och alla våra yrkesklättrare övar regelbundet på de olika räddningsteknikerna. Vi övar också på grupparbete som är en annan viktig komponent för att säkerställa snabba och säkra räddningsinsatser.

IMG 2404 scaled

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB