Montage via industriklättring

SafeReach’s industriklättrare har en bred kompetens inom montage i industrin. Vi utför montage både inomhus och utomhus och vi når platser på hög höjd och i slutna, trånga, utrymmen. Våra klättrare har lång erfarenhet av att jobba med elektriska verktyg samtidigt som de hänger i rep.
Yrkesklättrare utför jobb i industrin

Stor vana av olika sorters installationer

SafeReach’s industriklättrare utför montage av många olika installationer varje år. Våra yrkesklättrare tar sig enkelt och snabbt till olika platser på hög höjd i industrilokaler och på industrifasader där de monterar skyltar, kabelgator, brandstegar och andra sorters fasta installationer.

Ingen extern elektricitet behövs då våra industriklättrare utför montage-arbeten. Våra reparbetare har utrustning för att göra mer eller mindre komplicerade taljor som används för att vinschar det som ska monteras till rätt plats.

Då vi på SafeReach lägger stor vikt vid kvalitetskontroll har vi väl utarbetade arbetsmetoder för hur våra industriklättrare utför montage och vinschning av utrustning och material på ett säkert sätt. Läs mer om hur vi arbetar här.

Industriklättrare på SafeReach utför montagejobb på en silo på vintern

Montage av fasta och tillfälliga fallskyddssystem

För att försäkra sig om att arbetstagare kan jobba säkert på hög höjd väljer många industrier att installera fasta fallskyddssystem, t.ex. vajer- eller skensystem som används tillsammans med personlig fallskyddsutrustning (fallskyddssele och förankringsanordningar).  

Det finns en uppsjö av olika sorters fast-installerade fallskyddssystem att välja bland. SafeReach har erfarenhet av att montera flera olika typer av system och kan hjälpa till att guida kunderna till vilken lösning som passar deras behov bäst.

SafeReach kan även installera tillfälliga fallskydd om kunden önskar det. Vi har mycket utrustning och material som är godkänd enligt Arbetsmiljöverket för att göra ankarpunkter med. Våra rutinerade industriklättrare installerar gärna effektiva förankringspunkter för fallskydd som nedmonteras när kunden inte längre behöver dem.

Om våra kunders personal behöver genomgå fallskyddsutbildning eller besiktiga sin fallskyddsutrustning kan vi på SafeReach hjälpa till med det. Vi kan även konsultera i andra frågor rörande fallskydd och personsäkerhet, t.ex. agera säkerhetsledare vid industristopp.

Vi kan industrimiljö och dess speciella utmaningar

I industrimiljöer är det mycket runt omkring själva montaget som måste göras. Vi på SafeReach är vana vid administrationen som många industriföretag kräver. Vi är också vana att ordna med belysning och el-tillgång, utföra komplexa räddningsplaner och att hålla kunderna informerade genom hela arbetet.

Arbetsmiljön i industrin är ofta farligare än i många andra branscher då skadliga ämnen kan finnas i luften, till exempel i förbränningspannor och rökgasledare. Reparbetarna på SafeReach har lång erfarenhet av att jobba i denna typ av miljö. Därför arbetar våra industriklättrare effektivt med den extra skyddsutrustning som ofta krävs, till exempel olika sorters skyddsmasker och skyddsdräkter.

Det är inte bara våra industriklättrare som har anpassat sitt arbetssätt utefter förutsättningarna i industrin. Den administrativa personalen och projektledarna på SafeReach har också etablerat interna rutiner för att parera för de extra risker som finns i industrimiljö. Vi är också noggranna med att koordinera vårt arbete med våra kunder och att följa deras arbetsmiljöföreskrifter.  

SafeReach’s industriklättrare anlitas ofta för att ta sig in i trånga- och slutna utrymmen, till exempel i pannor och tankar. Trånga utrymmen ställer ytterligare krav på klättrarnas psyke och färdigheter i att utföra eventuella räddningar. Våra industriklättrare har de utbildningar som krävs och tränar regelbundet på att utföra räddningar i trånga utrymmen som simulerar industrimiljöer.

Montage arbete utförs med fallskyddsutrustning i industrin

Vi har stor vana av att samarbeta med olika arbetslag i industrin

I industrin är det ofta flera olika arbetslag som jobbar i samma lokaler och områden. Arbetslagen har olika kompetenser, kunskaper, arbetsuppgifter och ansvar. SafeReach’s industriklättrare har stor vana av att samarbeta och anpassa sitt arbete utefter andra arbetslag.

Vi använder också IT-utrustning som möjliggör att andra arbetslag kan se vad våra industriklättrare ser i realtid när de klättrar. Till exempel, om det föreligger ett problem relaterat till bristfällig svetsning i en industritank kan kundens expert inom svetsning följa vad våra industriklättrare ser i realtid och guida dem. Svetsarna kan t.ex. be att klättrarna inspekterar och tar prover på platser som de anser extra viktiga.  

IMG 3180 scaled

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB