Nackdelen med att vara hantverkare på vintern 

När vintern närmar sig kan det vara utmanande för hantverkare och yrkesklättrare att fortsätta med sina arbeten utomhus. Kalla temperaturer, snö, och is kan skapa ogynnsamma arbetsförhållanden och fördröja projekt. Men för SafeReach´s Rope Access-tekniker är vädret sällan ett hinder. Med rätt utrustning och förberedelser är de redo att möta utmaningarna i alla väder. Genom att klä sig i lämpliga kläder och använda säkerhetsutrustning anpassad för vinterförhållanden kan våra industriklättrare fortsätta att utföra sitt arbete med precision och säkerhet, oavsett väderförhållanden. 

Rope Access med Safereach 

När det kommer till Rope Access SafeReach på att vara det mest välorganiserade såväl som säkraste yrkesklättrings-företaget i Skandinavien. För att uppnå detta mål jobbar vi strukturerat och metodiskt före, under och efter att ett jobb utförts. 

Klättringsarbeten förbereds noggrant 

Innan vi påbörjar ett arbete ser vi till att få en heltäckande bild av vad kunden vill att vi utför. Vi ser också till att vi förstår kundens säkerhetsrutiner och krav. När vår projektledare fått en klar bild av arbetet och hur det ska utföras samt gjort en övergripande säkerhetsanalys på arbetsplatsen görs en skriftlig riskanalys och arbetsbeskrivning.  

Säkerhetsförberedelser på arbetsplatsen 

När vi åkt ut till arbetsplatsen går vi tillsammans igenom arbetsplatsens risker såväl som säkerhetsrutiner. Reparbetarna fyller sedan i ytterligare en riskanalys, detta dokument skiljer sig från den som projektledaren gjort, den är mer platsspecifik och innehåller en räddningsplan.  

Organiserat arbetsflöde 

Eftersom vi fokuserar på säkerheten och följer svensk lagstiftning åker vi alltid ut med minst två reparbetare till varje arbetsplats. I våra arbetslag finns en tydlig struktur på hur beslut tas bland klättrarna, den arbetaren med flest loggförda arbetstimmar inom Rope Access är arbetsledare och har alltid det slutgiltiga beslutet kring säkerhet och arbetsmetoder.  

Kontakten med kund 

Under arbetets gång hålls kunden uppdaterad kring jobbet och hur det går, detta för att hela tiden kunna göra tillägg eller justeringar om kunden skulle vilja det. 

Efter arbetet är slutfört får kunden en rapport om hur arbetet blivit utfört med tillhörande specifik tidsrapportering.  

Rope Access klättrare arbetar i kalla förhållanden