Under sommaren upplever många fåglarnas läten som störande. Dessutom kan det bli problem när de bygger bon på hustak och fasader, river upp skräp från soptunnor och smutsar ned med sin avföring.

Förutom att vara oestetiskt och ohygienisk kan fågelavföringen fräta på tak och fasader som kan släppa in fukt som följd.

Det bästa sättet att hantera ett fågelproblem är att arbeta förebyggande. Detta gör man genom att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheterna, och se till att de inte hittar mat i området, säger Christina som jobbar som reparbetare på SafeReach som årligen löser många fastighetsägares fågelproblem.

Här är några tips på förebyggande åtgärder som du kan själv göra:

– Informera boende om att inte mata småfåglar från balkonger, på gården eller andra platser nära husen. Det minskar risken för att större fåglar som måsar eller duvor lockas till huset.

– Se till att papperskorgar och soptunnor har bra lock så att inte fåglar drar ut matrester som lockar till sig större fåglar, råttor och möss.

– Spänn en tråd cirka tio centimeter över staket, balkongräcken och takrännor. Tråden måste vara tillräckligt spänd för att fåglarna inte ska kunna trycka ner den.

– Placera plastband eller prasslande material, fladdrande plastpåsar eller ballonger som draperier där fåglarna passerar eller där du inte vill att de ska vara.

– Placera smala stående strån, piggar med knoppar där fåglar brukar sitta. Tänk dock på att dessa inte ska vara så vassa att fåglarna kan ta skada. Spikar med huvudet uppåt fungerar.

– Sätt upp roterande skyltar eller skärmar med störande element som reflexer, färger eller speglar. CD-skivor fungerar ofta bra.

– Sätt upp två tefatsstora skivor i material som tål fukt och måla dem som stora ögon med svart pupill. Sätt upp dessa på en stav eller häng dem intill varandra så att de syns från fåglarnas sittplatser.

– Placera ut en trädgårdsprydnad eller modern fågelskrämma med rörliga delar som rör sig av vinden.

– Använd ljudeffekter. Koppla in en radio och använd timer så att ljud spelas upp oregelbundet. Mest effektiva ljud är varningsskrik från en fågel i fara av samma art som den du vill skrämma bort. Tänk på att ljudnivån inte ska störa dina grannar.

– Placera leksaksormar inom synhåll från där fåglarna brukar sitta och flytta dessa dagligen så att fåglarna inte ska genomskåda tricket.

– Sätt upp uvbulvaner. De kan hjälpa men blir ofta snabbt nonchalerade och ibland attackerade av vilt som ska skrämmas. Uvbulvaner som snurrar och har ett byte i klorna sägs vara mest effektiva.

– Samordna gärna åtgärderna med de omkringliggande fastigheterna, för att motverka att problemen flyttas över till grannen.

Om åtgärderna inte fungerar och du likväl får fågelbon på din fastighet hjälper reparbetarna på SafeReach gärna till att rensa bort befintliga tomma bon. Reparbetarna på SafeReach kan även installera fågelskrämmor och/eller bygga för utrymmen på fasader som fåglarna tycker om att bygga bon i.

Det viktiga är att vara ute i god tid, säger Christina. Mars är en bra månad att ta tag i fågelproblem eftersom problemen brukar intensifieras efter att fåglarna väl lagt sina ägg. Även om man i Sverige får eliminera många fågelarters äggfyllda fågelbon tycker reparbetarna på SafeReach inte att det är lämpligt. Vi människor delar trots allt vår planet med andra djurarter.

Om man trots förebyggande åtgärder får problem med fåglar brukar vi föreslå att man planerar in en tidpunkt efter häckningssäsongens slut, i slutet av juli, då våra reparbetare eliminerar fågelbona. Samtidigt som vi gör det kan vi vidta åtgärder för att förebygga att fåglarna bygger bon i framtiden.

Välkomna att kontakta reparbetarna på SafeReach om ni vill diskutera lösningar för era fågelproblem. kontakt@safereach.se