SafeReach lanserar Sveriges första Fallskyddsutbildning för industriklättrare

Enligt arbetsmiljöverket ska de som använder fallskydd få utbildning i hur man använder, provar och kopplar sin utrustning innan användning. Industriklättrare arbetar dagligen med rep, selar och förankringspunkter. Många personer drar därför slutsatsen att industriklättrare även kan vad de behöver veta om fallskydd. Fallskydd handlar ju också om rep, selar och förankringspunkter. Såhär långt håller industriklättrarna på SafeReach med.

Men det finns också betydande skillnader som inte får tillräckligt stort fokus i utbildningarna för industriklättrare, menar Christina på SafeReach.

Vanligtvis under utbildningarna för industriklättrare berörs fallskydd på ett minimalt sätt. Men industriklättrare tillbringar en relativt stor andel av sina arbetsdagar på tak och andra höjder i industrin då de förbereder för sitt reparbete.

Därför tycker Christina på SafeReach att industriklättrare förtjänar en fullvärdig introduktion till fallskydd. Hon tycke att industriklättrare ska ha god förståelse för de lagar och förordningar de måste förhålla sig till när de rör sig på tak i Sverige, och hur de bäst tillvaratar sin säkerhet när de förbereder sitt klättringsarbete.

Idag finns många fast-installerat fallskyddssystem på tak och andra höjder i industrin, t.ex. horisontella vajersystem. Hur dessa installationer ska användas gås igenom på fallskyddsutbildningar, men berörs inte alls under utbildningarna för industriklättrare. Det är inte självklart hur installationerna fungerar, t.ex. att delar av systemen är designade att kollapsa som en del av falldämpningen vid ett fall.

Vi har upplevt att många nya industriklättrare känner osäkerhet inför bestämmelserna kring när och var fallskydd ska användas och hur fast-installerade fallskyddssystem fungerar. Våra reparbetare använder de fasta systemen väldigt ofta, så de behöver ha god förståelse för reglerna och hur systemen fungerar, säger Christina.

På SafeReach får alla industriklättrare en internutbildning i fallskydd. Kursen brukar vara mycket uppskattade, så nu lanserar SafeReach utbildningen som en extern online-kurs. Den vänder sig till andra industriklättrare som vill bättra på sina kunskaper inom fallskydd.

Det är framför allt teoretiska kunskaper om fallskydd som saknas. Genom att erbjuda utbildningen online hoppas vi nå ut med kunskaperna till fler industriklättrare, säger Christina.

Mer information om fallskyddsutbildning för industriklättrare och andra yrkesgrupper finns på SafeReach’s hemsida.

Arbetare använder fallskyddssele