Vad kan arbetsgivare göra för att avhjälpa höjdrädsla hos sina anställda?

Vi på SafeReach är reparbetare och tillbringar våra dagar hängandes i rep på hög höjd utmed fasader eller i industripannor. Dessa metoder faller in under kategorin rope access. Våra kunder anlitar oss för att utföra olika hantverksuppgifter, saneringsuppgifter eller inspektioner på platser som är svåra att nå. På grund av vårt yrke har ofta konversationer om höjdrädsla med olika personer som ser oss arbeta.

Jag är förvånade över hur ofta jag får höra att folk är höjdrädda, säger Christina, höghöjdsarbetare på SafeReach AB. Det verkar vara ett relativt stort problem för många, säger hon.

Om en medarbetare är höjdrädd kan det orsaka problem för arbetsgivaren. Arbetet kan ta längre tid och det kan skapa ett stort obehag för den höjdrädda, vilket ju är en arbetsmiljöfråga. En del höjdrädda personer får dessutom fysiska besvär av sin höjdrädsla, t.ex. yrsel, dålig balans, illamående eller skakningar.

När man befinner sig på hög höjd behöver man kunna fokusera på att tillvarata sin säkerhet. Om en medarbetare t.ex. börjar skaka på grund av sin höjdrädsla, kan höjdrädslan i sig utgöra en fara!

Eftersom höjdrädsla är en personlig egenskap ligger mycket av ansvaret att komma över den på den person som upplever den. Men trots detta tror reparbetarna på SafeReach att det finns en del saker som arbetsgivare kan göra för att hjälpa sina anställda att känna sig tryggare på hög höjd.

Höjdrädda personer behöver ersätta sina tankar om vad som händer om de ramlar över kanten med en känsla av förtroende för säkerhetsutrustningen. Om man fullt ut litar på sin fallskyddsutrustning uppnår man en trygghetskänsla. D.v.s. när man vet hur utrustningen fungerar och ges tillfälle att långsamt men successiv ersätta rädslan med tillit. Detta förutsätter såklart att fallskyddsutrustningen de facto är bra.

Därför tror vi att det allra viktigaste en arbetsgivare kan göra för höjdrädda medarbetare är att tillhandahålla bra fallskyddsutrustning och se till att alla fullt ut förstår hur den fungerar. Självklart måste arbetsgivaren följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter som stipulerar att personlig fallskyddsutrustning måste kontrolleras av en behörig person minst en gång per år, eller när den utsatts för onormal påfrestning. Se till att alla i arbetslaget vet om att er fallskyddsutrustning kontrolleras noggrant utefter dessa föreskrifter.

Om man som företag behöver hjälp med att utföra kontroll av sin fallskyddsutrustning har SafeReach personal som är behörig att utföra kontroller. De hjälper även till att bevaka så att kontrollerna blir utförda när de ska.

För att hjälpa höjdrädda medarbetare kan arbetsgivare också prova att:

Be medarbetaren att prova tipsen där höghöjdsarbetaren Christina delar med sig om hur hon kom över sin höjdrädsla.

Erbjuda professionell psykolog-hjälp för att komma över besvären. Om medarbetaren verkligen vill komma över sin höjdrädsla kan detta vara fantastisk gåva att ge en annan människa.

Låt medarbetaren jobba på lägre höjd och öka sedan långsamt höjden. Att vänja sig vid hög höjd är en gradvis process som kan ta flera år.

Vi på SafeReach har stor kunskap om olika typer av fallskyddsutrustning och delar gärna med oss av vår kunskap. Kontakta oss gärna om du har frågor kring fallskydd.

Fallskydd för Rope Acess arbete från Safereach