På SafeReach är vi stolta över att presentera en banbrytande innovation inom fallskydd i Sverige – ett helt nytt vajersystem som erbjuder betydande fördelar jämfört med traditionella lösningar. En unik egenskap är möjligheten för arbetare att säkert passera varandra utan att behöva koppla ur sig från systemet. 

Vi känner till de utmaningar som traditionella fasta fallskyddssystem medför, särskilt när det gäller begränsad rörlighet och komplexiteten i att passera kollegor. Detta kan leda till riskfyllda situationer där användare frestas att koppla ur sig, något som varken vi på SafeReach eller Arbetsmiljöverket är helt nöjda med men måste leva med. Säkerhet är vår främsta prioritet, men vi strävar också efter att göra arbetet så smidigt och effektivt som möjligt för våra anställda. 

Det var därför en självklarhet för oss att omfamna detta nya fallskyddssystem när vi fick kännedom om det. Systemet möjliggör inte bara säker passage mellan arbetare; det representerar även en avgörande förbättring i användarvänlighet och säkerhet. 

Användarvänlighet- En nyckelfaktor för fasta fallskyddssystem 

Arbetsmiljöverket kräver att fasta fallskyddssystem installeras där andra skydd inte är möjliga, men dessa system har ofta begränsat användarnas rörlighet. Det har observerats att komplexa system kan leda till att arbetare inte använder dem som avsett, särskilt i situationer där passage krävs. Att tillfälligt koppla ur sig från systemet är inte ett alternativ på grund av de risker det innebär. 

Tack vare det nya systemets design och teknologi, inklusive innovativa löpvagnar som glider smidigt längs vajern, erbjuder det en betydligt förbättrad användarupplevelse. Dessa egenskaper gör att arbetare kan röra sig fritt och passera varandra på ett säkert sätt, vilket är en stor förbättring jämfört med tidigare system. 

Fördelar med det nya fallskyddssystemet 

Vi på SafeReach ser flera viktiga fördelar med det nya systemet: 

  • Möjligheten för upp till fem arbetare att vara inbundna samtidigt. 
  • Löpvagnarnas design underlättar passage och ökar användarvänligheten. 
  • Ökad säkerhet då systemet är designat för att minimera risken för att oavsiktligt koppla ur sig. 
  • Inga komponenter behöver bytas ut eller justeras efter ett fall, vilket minskar underhållskostnaderna. 
  • Certifiering för både fallskydd och reparbete erbjuder en kostnadseffektiv lösning för fastighetsägare. 
  • Enklare och billigare underhåll jämfört med att ha separata system för fallskydd och reparbete. 
  • Färre installationer på taken förbättrar både estetik och utnyttjande av utrymme. 
  • En effektivare resursanvändning gynnar miljön genom att minimera behovet av flera olika system. 

SafeReach- Din partner för fallskydd i hela Sverige 

Som experter på reparbete och fallskydd installerar vi både fasta och tillfälliga system över hela landet. Vårt team av IRATA-certifierade höghöjdsarbetare är väl förtrogna med det nya systemet och kan installera det på platser där behov finns för både fallskydd och ankarpunkter för reparbete. 

För frågor, demonstrationer eller ytterligare information, kontakta gärna Christina på SafeReach

fast system för fallskydd