Många fastighetsägare har problem med fåglar som bygger bon på deras fastigheter.

Problemen brukar uppstå på våren och tidig sommar då fåglarna häckar. Häckningssäsongen i Sverige är april-juli. Förutom oljuden som fåglarna orsakar leder deras närvaro ibland till stora mängder fågelavföring. Förutom att vara oestetisk och ohygienisk kan fågelavföringen fräta på tak och fasader som kan släppa in fukt som följd.

Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren förebygga och begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor i, arbetar i eller rör sig kring fastigheten.

Hur reparbetare löser fågelproblemen

SafeReach AB anlitas ofta för att lösa problem relaterade till fågelbon. Deras reparbetare installerar fågelskrämmor och bygger igen håligheter som fåglar använder för att bygga bon i.

Vi använder rep för att komma åt svårtillgängliga platser, säger Christina på SafeReach. Vi fäster rep på tak, firar ner oss via repen (vi har alltid två rep för säkerhets skull) och utför montagen hängandes.

Med hjälp av reparbete går det fort att åtgärda fågelproblemen och vi lämnar inga spår efter oss. Dessutom är vi tysta när vi utför arbetet (till skillnad från sky-lifts) och vi behöver bara spärra av små områden under oss, fortsätter hon.

Om du har problem med fågelbon på din fastighet och vill prata om olika lösningar är du välkommen att kontakta reparbetarna på SafeReach, kontakt@safereach.se.

Fågel sitter på ett tak