Varför du ska förnya er fallskyddsutbildning med SafeReach

Vi på SafeReach är entusiastiska över vårt nya erbjudande, fallskyddsutbildningar skräddarsydda för industriarbetare!

Alla som jobbar på en höjd över 2 meter måste genomgå en fallskyddsutbildning, enligt Arbetsmiljöverket. Rekommendationen är att utbildningen ska förnyas vartannat år.

Fallskyddsutbildning på SafeReach anpassas till kursdeltagarnas arbetssituation inom industrin. Man går bara igenom det som är viktigt och relevant för deltagarna.

Alla fallskyddsutbildningar innehåller de tre delar som Arbetsmiljöverket rekommenderar, nämligen teori, praktik och kunskapstest.

I den teoretiska delen får kursdeltagarna lära sig de grundläggande lagarna och regler kring fallskydd, vilken sorts utrustning som finns och hur den fungerar. Man går också igenom vad som händer vid ett fall.

  • Vi försöker hålla den teoretiska delen så kort som möjligt. Vi menar att det är viktigare att fokusera på de praktiska bitarna, så att kursdeltagarna verkligen kan jobba säkert, säger David, utbildningsledare på SafeReach.

Under den praktiska delen av utbildningen går man igenom hur man sätter på och justerar sin fallskyddsutrustning på rätt sätt, man test-hänger i utrustningen och man deltar i en räddningsövning.

När kurs-instruktörerna på SafeReach inte utbildar inom fallskydd jobbar de som industriklättrare, d.v.s. de är hantverkare som jobbar hängandes från rep. Detta kallas också för reparbete. I den rollen arbetar de dagligen i selar och gör flera förankringspunkter.

  • Eftersom vi gör det här dagligen känner vi oss väldigt trygga i att vi är rätt personer att hålla fallskyddsutbildningar, säger David.
  • En stor andel av våra uppdrag inom industriklättring gör vi i industrin, så vi förstår förutsättningarna och utmaningarna i industrimiljön. Vi är övertygade om att kursdeltagarna märker att våra kursledare förstår deras arbetssituation, tillägger Christina som också är utbildare på SafeReach.
  • Våra kursledare är inte bara duktiga på teorin rörande fallskydd. Eftersom de själva är hantverkare kan de också ge konkreta råd kring hur man uppfyller Arbetsmiljöverkets krav samtidigt som man håller fokus på att göra ett bra hantverksjobb, säger David.

Hur går det till när SafeReach håller fallskyddsutbildning?

Vi föredrar att hålla utbildningarna ute hos kund, förklarar David och fortsätter. Dels är det bättre för kursdeltagarnas inlärning att miljön är densamma som när de ska praktisera sina kunskaper. Men det är också lättare för kunderna eftersom de slipper ta sig till en annan plats för att gå utbildning.

Att vara flexibel och lösningsorienterad är en av grundstenarna i SafeReach’s affärsmodell. På SafeReach anpassar de inte bara kursinnehållet utefter kursdeltagarna, de är också flexibla vad gäller lokal för kurserna. Antigen kommer SafeReach till kursdeltagarna, eller så kommer kursdeltagarna till SafeReach.

Företaget kan också tillgodose andra behov inom fallskydd och höghöjdsarbete. De kan t.ex. utföra den årliga besiktningen av fallskyddsutrustning samtidigt som de utbildar inom fallskydd.

Yrkesklättrare installerar fågelskydd på hög höjd