Arbetsmiljöverket ser fallskyddsutrustning som en viktig säkerhetsfaktor för alla yrkesverksamma som utför arbeten på en höjd över 2m. För att säkerställa att denna utrustning fungerar optimalt och uppfyller säkerhetsstandarderna behöver de besiktigas en gång per år av en behörig person.

Många anlitar SafeReach för besiktning fallskyddsutrustning

SafeReach är en pålitlig leverantör för de viktiga besiktningarna av fallskyddsutrustning. Vår personal uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på behörighet genom att vara certifierade som ’Kompetent person’ och har dessutom mycket erfarenhet av att använda fallskyddsutrustning i verkliga arbetssituationer.

Varför kräver Arbetsmiljöverket att fallskyddsutrustning ska besiktigas?

Liksom alla material försämras komponenterna i fallskyddsutrustning med åren. Därtill kan solljus, hård användning och belastning vid t.ex. en olycka ytterligare försvaga materialen i fallskyddsutrustningen. Därför utgör inte utrustning det skydd som den är avsedd för när den blir gammal och/eller sliten.

Om man inte besiktigar fallskyddsutrustningen regelbundet kan man invaggas i en falsk trygghet som kan utgöra en fara i sig själv. Arbetare som tror att de är säkra kan ibland ta större risker än om de är medvetna om att de inte har tillförlitlig säkerhetsutrustning.

Genom att regelbundet granska och testa fallskyddsutrustningen kan man identifiera eventuellt slitage, skador och andra defekter som kan påverka dess prestanda. Genom den årliga besiktningen kan man därför säkerställa att utrustningen skyddar på det sätt som den är avsedd för.

Den årliga inspektionen av fallskyddsutrustning utgör också ett bevis på att ett företag, bygge eller industri tar säkerheten på allvar. Genom dokumentationshandlingarna som SafeReach’s kunder får efter genomförd besiktning har kunderna handfasta bevis på att de följer Arbetsmiljöverkets krav vad gäller besiktning av fallskyddsutrustning och de tar säkerheten för sina anställda på allvar.

SafeReach gör det lätt att besiktiga fallskyddsutrustning

Vi förstår de administrativa utmaningarna för företagsledare, arbetsledare och anställda vad gäller den årliga besiktningen av fallskyddsutrustning. Ett företags personliga fallskyddsutrustning är ofta utspridd på olika platser och vid envart tillfälle används ofta en del av utrustnigen. Detta kan göra det svårt att hitta en tidpunkt då all utrustning ka samlas in för besiktning.

Vi på SafeReach vill göra det lätt och smidigt för våra kunder att följa reglerna kring personlig fallskyddsutrustning och upprätthålla säkerheten för arbetarna. Därför erbjuder vi flexibla lösningar för inspektion av fallskyddsutrustning. Kunder kan lämna eller skicka utrustningen till oss, eller om man vill kan vi komma till kunden och utföra besiktningen där. När det är dags för nästa besiktning påminner vi våra kunder. På detta sätt gör vi det enkelt för kunder att följa arbetsmiljöverkets regler på området.

Har man andra behov inom fallskydd, t.ex. att utbilda personalen inom fallskydd eller behöver installera fasta- eller tillfälliga fallskyddssystem kan vi hjälpa till med det också.

En arbetare håller fallskyddsutrustning på en byggarbetsplats