Anlita industriklättrare för att få jobbet gjort

Industriklättrare kan vara lösningen när framkomligheten till platser är begränsad för skyliftar eller byggställningar. Där dessa lösningar når sina gränser, tar industriklättrare sig smidigt och säkert till svåråtkomliga platser, oavsett höjd eller vinkel. Denna teknik möjliggör direkt åtkomst till platser där byggställningar är opraktiska, dyra eller omöjliga att montera. Genom rep och klätterteknik kan industriklättrare utföra olika arbetsuppgifter som inspektion, underhåll, reparationer och till och med målning, vilket ger en kostnadseffektiv och snabb lösning för arbete på höga eller svåråtkomliga platser.

Vad är industriklättring?

Industriklättring involverar användning av rep och klättringstekniker för att utföra arbete på svåråtkomliga platser. Det är en kostnadseffektiv och flexibel metod för reparationer, underhåll och inspektioner på höga höjder där byggställningar eller skyliftar inte är lönsamma eller funktionella.

Rope Access med SafeReach

SafeReach erbjuder industriklättringstjänster som löser utmaningar för allt från sanering & underhåll till skrotning av berg. Genom klättring når våra skickliga klättrare svåråtkomliga platser och höga höjder för inspektioner, underhåll och reparationer. Vår expertis möjliggör effektiva och noggranna inspektioner av byggnader, anläggningar och strukturer.

Fördelar med att anlita oss jämfört med att bygga en ställning

Att anlita industriklättrare jämfört med att bygga en ställning har flera fördelar:

Kostnadseffektivitet: Byggnad av ställningar kan vara dyrt och tidskrävande, men vi som industriklättrare erbjuder en mer kostnadseffektiv lösning. Klättring kräver inte lika mycket material eller tid för montering och nedmontering.

Tidsbesparing: Vi kan snabbt nå svåra platser utan att behöva vänta på att en ställning monteras. Det sparar tid och möjliggör snabbare genomförande av arbete eller inspektioner.

Flexibilitet och tillgänglighet: Vi kan nå platser som är svåra att nå med ställningar, som trånga utrymmen eller höga höjder. Detta gör oss mer flexibla och mer tillgängliga för olika typer av arbete och inspektioner.

Mindre störning: Att anlita oss innebär vanligtvis mindre störning för omgivningen än att konstruera en ställning. Det är särskilt fördelaktigt i områden där det är viktigt att minska störningen för allmänheten eller arbetsmiljön.

Kontakta oss på SafeReach

Med erfarenhet och kompetens inom industriklättring erbjuder vi säkra och effektiva lösningar för era industriella utmaningar. Vi har alltid stort fokus på säkerhet såväl som resultat och vi följer IRATA´s säkerhetsföreskrifter.

Rope Access-tekniker från SafeReach repellerar nerför en fasad