På SafeReach tycker vi att kommunikationen mellan reparbetare och andra i arbetslaget är viktigt. Det är viktigt av följande skäl:

– Upprätthålla hög säkerhet. Den internationella branschorganisationen för Rope Access-klättring, IRATA, analyserar varje år olyckorna i branschen för reparbete. Man kan lätt utläsa mellan raderna att många av olyckorna som beskrivs hade kunnat undvikas om personerna i arbetslaget hade kommunicerat bättre med varandra.

– Rope Access-klättrarnas lärande av nya färdigheter. Alla är duktiga på olika saker i ett arbetslag. Vissa personer är bättre på hantverket som ska göras medan andra är bättre på reparbete. Vissa är bättre på att samordna och leda gruppen medan andra är bättre på detaljerna. När man kommunicerar väl i en grupp sprids kunskapen mer jämnt till alla i arbetslaget, och då håller alla en högre kvalité.

– Uppnå utmärkta resultat. När de alla höghöjdsarbetare i arbetslaget lär sig av varandra uppnås bättre resultat.

– Att våra reparbetare har det roligt på jobbet. Allt blir bättre när man trivs på jobbet.

Så uppmaningen från yrkesklättrare på SafeReach är: Håll konversationen levande!

Glad Rope Access klättrare vid balkong