Vem är vi på SafeReach?

Vi har många års erfarenhet inom yrkesklättring (Rope Access), bred hantverkserfarenhet och projektledningsvana från stora företag.

Dessutom anses vi vara innovativa eftersom vi modellerat vårt arbetssätt på bra exempel vi sett i andra branscher. Vi har också väldigt mycket klättringserfarenhet, vi klättrar även på fritiden.

Rope Access - många års erfarenhet

Vi på SafeReach har många års erfarenhet inom Rope Access-branschen (eller reptekniker-branschen som den också kallas).

Klättrarna på SafeReach har utfört uppdrag i Stockholms-området där många stora och medelstora bolag inom fastighetsbranschen och industrin har anlitat oss.

Därtill har vi utfört jobb i resten av Skandinavien där vi utfört sanerings-, monterings- och rostskyddsuppdrag i industrin.  

En yrkesklättrare hänger på en fasad. Himlen som har vita moln reflekteras i fönsterna.

Bred hantverkserfarenhet

Yrkesklättrararna på SafeReach har utfört många olika sorters hantverksuppdrag och innehar flera olika certifikat och licenser. Därför kan vi ofta föreslå lösningar och val av material.

Om kunderna har önskemål om reptekniker som innehar specialkompetenser inom t.ex. svetsning eller elinstallation kan vi oftast lösa det eftersom vi har ett brett kontaktnät i branschen för yrkesklättrare.

Dock kan vi inte exakt allt. I de fall då vi inte har erfarenhet av ett specifikt material eller hantverksområde är vi öppna och ärliga med det. För oss på SafeReach är kundkontakt och tillit väldigt viktigt. Vi vill ha långsiktiga och tillitsfulla relationer med våra kunder. Därför tar vi inte på oss uppdrag som vi inte tror att vi kan utföra dem till kundernas fulla belåtenhet.  

Yrkesklättrares borr och skruv

Mångårig Projektledningsvana

Våra projektledare har lång erfarenhet av att leda och driva lönsamma projekt för stora och medelstora företag i såväl Rope Access-branschen som andra branscher.

Alla års erfarenhet som projektledare har resulterat i att vi på SafeReach har ett starkt fokus på kundrelationerna, och på att anpassa vårt arbete utefter vad som passar kundena och deras organisation.

Vi har sett att våra projekt kan utföras fortare och med än mer nöjda kunder om vi är välorganiserade i vårt arbetssätt. Därför har vi satsat på administrationen som ligger bakom ett Rope Access jobb och har utvecklat bra arbetsrutiner.

Reparbetare skriver på en laptop

Lärdomar från andra branscher

Att kunna Rope Access och de olika hantverksuppgifter vi utför hängandes i rep är viktigt - och vi kan vår sak. Därtill ser vi de erfarenheter och lärdomar vi fått från andra branscher som en styrka.

Vi på SafeReach har kallats innovativa och nytänkande, och visst, det kanske ligger något i det. Men framför allt har vi sett hur olika lösningar fungerar i de andra branscher som vi jobbat i tidigare. Därför inspireras vi helt enkelt av de bästa rutinerna och arbetssätten som vi sett på andra håll.

En container lyfts upp i en hamn i logistikbranschen.

Vi klättrar på fritiden

Förutom den professionella erfarenheten från reparbete har vi på SafeReach tillbringat en stor del av vår fritid med att klättra på bergväggar och frusna vattenfall världen över.

Våra nyckelarbetare har klättrat några av de mest prestigefyllda alpinklättringsrutterna i Europa och gjort första bestigningar av isklättrings- och alpinklättringsleder i Norge och Kazakhstan.

Vi tar med oss lärdomar från klättringsvärlden in i Rope Access-världen, framför allt att många saker runt själva klättringen är viktiga för resultatet. Därmed räcker det inte att vara duktig på att greppa små handtag på en bergvägg eller göra ett perfekt avvägt ankare på en industriskorsten.

Organisationen bakom jobbet är minst lika viktig. Alla i teamet ska ha klart för sig vad som ska göras innan vi anländer till arbetsplatsen, rollfördelningen ska vara tydlig så att ingen tid går till spillo, arbetslaget ska jobba effektivt tillsammans och kunderna ska få relevanta uppdateringar i rätt tid.

Bergsklättrare står på en spetsig bergstopp framför en blå himmel.

Hur vi på SafeReach jobbar

Vi på SafeReach siktar på att vara det säkraste och mest välorganiserade partnerföretaget för yrkesklättring i Skandinavien. Därför jobbar vi strukturerat och metodiskt både före, under och efter att ett klätterjobb utförs.

I likhet med andra Rope Access-företag står säkerhet i centrum för vår verksamhet. Däremot tar vi på SafeReach säkerheten ett steg längre och integrerar den i alla arbetsprocesser, såväl före, under och efter att arbetet utförs.

Våra uppdrag förbereds noggrant

Innan ett arbete utförs ser vi på SafeReach till att få en heltäckande bild av vad kunden vill att vi utför. Vi ser också till att vi förstår kundens säkerhetsrutiner och krav, vilka plats-specifika risker som föreligger och vilka eventuella önskemål kunden har.

När SafeReach’s projektledare har fått en klar bild av arbetet som ska utföras och det övergripande säkerhetsläget på arbetsplatsen görs en skriftlig riskanalys och arbetsbeskrivning.

Innan repteknikerna åker till arbetsplatsen går projektledaren igenom både arbetsbeskrivningen och riskanalysen med klättrarna. På så sätt ser vi till att alla reptekniker är väl införstådda med vad jobbet innebär. Dessutom syftar genomgången till att kontrollera att ingen risk eller förberedelseåtgärd har missats.

IMG_4181

Säkerhetsförberedelser görs på arbetsplatsen

Repteknikerna på SafeReach går tillsammans igenom arbetsplatsens risker och säkerhetsrutiner. Man ser till att alla vet var nödutgångarna finns och var uppsamlingsplatserna för brand är. Klättrarna säkerställer också att de vet vem som är kontaktperson om en olycka skulle ske.

Repteknikerna fyller sedan i ytterligare en riskanalys. Klättrarnas riskdokument skiljer sig från den som projektledaren producerat genom att den är mer plats-specifikt och innehåller en räddningsplan.

Genom att alla reparbetare signerar den plats-specifika riskanalysen försäkrar sig SafeReach om att alla reptekniker är väl införstådda med vilka risker som föreligger, hur riskerna ska pareras samt hur en eventuell räddning ska genomföras på den specifika arbetsplatsen.

En industriklättrare i en trång panna
Målande Rope Access-tekniker målar

Arbetet utförs på ett organiserat sätt

Enligt svensk lagstiftning får inga reptekniker arbeta ensamma, därför åker alltid minst två reptekniker på varje jobb.

I SafeReach’s arbetslag finns en tydlig hierarki bland reparbetarna. Den av repteknikerna som har flest loggförda arbetstimmar inom Rope Access är arbetsledare. Trots att klättrarna jobbar i grupp och deltar i besluten tar arbetsledaren de slutgiltiga avgörandena om säkerhet och arbetsmetoder.

Under arbetets utförande följer repteknikerna på SafeReach branschorganisationen IRATA’s säkerhetsföreskrifter. Bland annat är varje reparbetare förankrad i två av varandra oberoende rep och infästningspunkter. Det ena repet och dess förankring är huvudrepet som repteknikerna hänger i. Det andra repet utgör reservrep med separat förankring om huvudrepet eller dess förankring skulle fallera.

SafeReach’s reptekniker har inarbetade rutiner och utför noggranna kamratkontroller (kontrollerar varandra). Klättrarna dokumenterar också sitt arbete med bilder och utrustningen inspekteras på regelbunden basis.

Glad Rope Access-tekniker

Kunden hålls uppdaterad

Kontakten med kunden är viktig för oss på SafeReach. Därför hålls kunden uppdaterad om hur jobbet fortskrider under arbetets utförande. Dessutom gör vi justeringar eller tillägg om kunden vill att gör vi det.

Slutligen, efter fullföljt uppdrag, får kunden en skriftlig rapport om arbetet som utförts med tillhörande kort men specifik tidsrapportering.

Vi på SafeReach vill hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och förbättra sin verksamhet. Följaktligen, om vi ser något som avviker eller ser en möjlighet till förbättring delar vi alltid med oss av dessa observationer och förslag till kunderna.   

Följ oss gärna i sociala medier.   

Varför välja SafeReach?

Vi siktar på att vara det säkraste och mest välorganiserade partnerföretaget för yrkesklättring i Skandinavien.

Kundfokus

Kundens behov är alltid i fokus på SafeReach. Därför anpassar vi vårt arbetssätt utefter varje kunds individuella behov.

Organisation

Vi har väl inarbetade arbetsrutiner, internkontroller och verktyg för att utföra klätterjobb effektivt och säkert.

Säkerhet

SafeReach har integrerat säkerhet i alla arbetsprocesser både före, under och efter ett Rope Access uppdrag utförs.

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB

Tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av klätter-tjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis reparation av fasadputs, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.