Vad du behöver veta om besiktning av fallskyddsutrustning

Vad du behöver veta om besiktning av fallskydds-utrustning

I sina föreskrifter reglerar Arbetsmiljöverket vad som gäller angående personlig fallskyddsutrustning. Alla som arbetar på en höjd över 2m måste använda fallskyddsutrustning och ha genomgått en fallskyddsutbildning. Dessutom måste fallskyddsutrustningen besiktigas årligen.

Kraven på årlig kontroll av fallskyddsutrustning finns för att säkerställa att utrustningen är i tillräckligt gott skick för att fungera på det sätt som den är avsedd för. Vi på SafeReach jobbar dagligen i sele på hög höjd och upplever själva hur fort vår utrustning kan nötas och slitas ut. Därför trycker vi att kraven på kontroller är rimliga.

För den som inte vill behöva bry sig om kontroller av fallskyddsutrustning erbjuder SafeReach att ta ett helhetsgrepp i frågan. Vår certifierade personal besiktigar din utrustning, ser till att du har rätt dokumentation och kontaktar dig när det är dags för nästa inspektion.

Vilken fallskyddsutrustning ska besiktigas?

Allt som räknas som personlig fallskyddsutrustning ska besiktigas årligen, d.v.s. sele, fallskyddsblock, säkerhetslina, fallstoppslina kopplingslina, falldämparlina, karbinhakar och räddningsutrustning.

Denna utrustning är av olika karaktär och material. Oftast är det både textil- och metallkomponenter i en persons fallskyddskit. Om utrustningen innehåller rörliga delar (t.ex. fallskyddsblock) ska dessa tas isär och kontrolleras. 

Lina på en byggarbetsplats som ska genomgå besiktning av fallskyddsutrustning

Vem får utföra besiktning av fallskyddsutrustning?

Enligt den svenska lagstiftningen får personer som har bevisad kompetens och erfarenhet gällande fallskyddsutrustning utföra besiktning av den. Arbetsmiljöverket kallar en sådan person för en ’kompetent person’.

Man kan utbilda sig till ’kompetent person’, men vår erfarenhet är att många ändå har frågetecken kring gränsdragning. Alla material slits successivt då vi använder (eller inte använder) den. Att små skador finns på utrustning är normalt och vi måste acceptera det, men när är skadan så stor att fallskyddsutrustning ska kasseras? Detta kan vara svårt att bedöma om man inte jobbar med besiktningar och inspektioner dagligen.

Medarbetarna på SafeReach jobbar dagligen med fallskydd och utrustning för yrkesklättring. Därtill har många av oss bergsklättring som fritidsintresse, så vi anser oss ha extremt stor vana av att bedöma skicket i fallskydds- och klätterutrustning.   

Hajkrokar som ska genomgå besiktning av fallskyddsutrustning
En sele och en lina som ska genomgå besiktning av fallskyddsutrustning

Varför ska fallskyddsutrustning besiktigas?

Det korta svaret är att utrustningen ska besiktigas för att säkerställa att den fortfarande fungerar och uppfyller sitt syfte som är att rädda liv. Ingenting varar för evigt, inte heller fallskyddsutrustning.

Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla rätt fallskyddsutrustning och se till att de anställda har utbildning i hur utrustningen ska användas. Arbetsgivaren måste också se till att utrustningen besiktigas en gång per år av en kompetent person.

Om arbetsgivaren försummar denna plikt och Arbetsmiljöverket upptäcker det blir företaget ålagt att betala en sanktionsavgift på mellan 40 000kr och 400 000kr.

Skulle en olycka ske och kraven kring fallskyddsutrustning och utbildning inte är uppfyllda kan konsekvenserna för arbetsgivaren bli betydligt mer påfrestande än Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter. Om inte utrustningen fungerar kan allvarliga olyckor ske och anställda kan få men för livet. Arbetstagare har rätt att få ersättning för sådana skador och om inte lagkraven är uppfyllda är det risk för att företagsförsäkringarna inte gäller. I ett sådant läge kan arbetsgivaren bli ersättningsskyldig.

IMG_3086

När ska fallskyddsutrustning besiktigas?

Det finns tre typer av besiktning av fallskyddsutrustning som ska göras med olika tidsintervaller:

Daglig översyn/kontroll ska utföras dagligen

Denna kontroll görs varje dag som utrustningen används och ska utförs av användaren. På fallskyddskurser får man lära sig hur dagliga kontroller ska göras.

Specialbesiktning, även kallad eventkontroll, ska utföras vid behov

Denna typ av besiktning ska utförs när utrustningen har utsatts för speciella eller extraordinära förhållanden, t.ex. arbete i frätande miljöer, vid svetsning, använts under ett fall etc. Om det upptäcks i den dagliga kontrollen att fallskyddsutrustning är defekt eller skadad är det arbetstagarens skyldighet att omedelbart informera sin överordnade som ska ta utrustningen ur bruk tills en kompetent person utfört en specialbesiktning av den. SafeReach kan hjälpa till med det.

Grundlig besiktning ska utföras årligen

Denna typ av inspektion är en djupgående granskning av fallskyddsutrustning och ska logg föras och dokumenteras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa besiktningar ska alltid utföras enligt varje enskild tillverkarens instruktioner. SafeReach kan hjälpa till med årlig besiktning och meddelar sina kunder när det är dags för nästa inspektion.

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB

Tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av hantverks-tjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis reparation av fasadputs, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.