Rope Access i Piteå

Rope Access i Piteå med SafeReach

När det kommer till Rope Access eller industriklättring som det också kallas siktar SafeReach på att vara det mest välorganiserade såväl som säkraste yrkesklättrings-företaget i Skandinavien. För att uppnå detta mål jobbar vi strukturerat och metodiskt före, under och efter att ett jobb utförts. 

Precis som för andra Rope Access företag är säkerheten en av de viktigaste delarna av arbetet. Men vi på SafeReach tar detta ett steg längre och interagerar säkerhetsfrågan i alla våra arbetsprocesser under hela arbetets gång. Oavsett om vi ska sanera på en industri eller inspektera en bro över Piteälven  är vi den självklara samarbetspartnern.

Klättringsarbeten förbereds noggrant 

Innan vi påbörjar ett arbete ser vi till att få en heltäckande bild av vad kunden vill att vi utför. Vi ser också till att vi förstår kundens säkerhetsrutiner och krav. När vår projektledare fått en klar bild av arbetet och hur det ska utföras samt gjort en övergripande säkerhetsanalys på arbetsplatsen görs en skriftlig riskanalys och arbetsbeskrivning. Denna analys går projektledaren sedan igenom med alla arbetarna innan vi åker ut till arbetsplatsen. Detta för att klättrarna ska vara väl införstådda vad som ska utföras men också för att kontrollera att ingen risk eller förberedelse missats. 

Säkerhetsförberedelser på arbetsplatsen 

När vi åkt ut till arbetsplatsen går vi tillsammans igenom arbetsplatsens risker såväl som säkerhetsrutiner. Reparbetarna fyller sedan i ytterligare en riskanalys. Detta dokument skiljer sig från den som projektledaren gjort, den är mer platsspecifik och innehåller en räddningsplan. Genom att alla reparbetarna fyller i denna specifika riskanalys försäkrar vi oss att alla klättrare är väl införstådda i vilka risker som finns samt hur vi ska undvika dem såväl som hur en eventuell räddning ska ske på just den specifika platsen. 

Organiserat arbetsflöde 

Eftersom vi fokuserar på säkerheten och följer svensk lagstiftning åker vi alltid ut med minst två reparbetare till varje arbetsplats. I våra arbetslag finns en tydlig struktur på hur beslut tas bland klättrarna. Den arbetaren med flest loggförda arbetstimmar inom Rope Access är arbetsledare och har alltid det slutgiltiga beslutet kring säkerhet och arbetsmetoder. Detta trots att klättrarna jobbar i grupp och deltar i alla beslut. 

Under arbetets gång följer vi IRATA`s säkerhetsföreskrifter, detta innebär bland annat att alla industriklättrare är förankrade i två infästningspunkter som är helt oberoende av varandra. Våra klättrare har väl inarbetade rutiner och utför noggranna kontroller av varandra. 

Kontakten med kund 

Under arbetets gång hålls kunden uppdaterad kring jobbet och hur det går. Detta för att hela tiden kunna göra tillägg eller justeringar om kunden skulle vilja det. 

Efter arbetet är slutfört får kunden en skriftlig rapport om hur arbetet blivit utfört med tillhörande specifik tidsrapportering.  

Vi strävar ständigt efter att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål såväl som förbättra sin verksamhet. 

Vi erbjuder våra tjänster i nästan hela Norrland och Svealand

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB