Rostskydd via reparbete

Reparbetarna på SafeReach har stor erfarenhet av rostskydd och rostskyddsmålning. Vi är vana att arbeta med olika tekniker för att eliminera rost och vi är väl förtrogna med de olika rostskyddsfärgerna som används idag.

Våra flexibla Rope Access-klättrare utför både stora och små rostskyddsarbeten på en mängd olika stålstrukturer. Vi kommer åt där andra har svårt att nå, till exempel på undersidorna av broar eller inne i schakt.

Rostskydd via Rope Access

Vi har erfarenhet av olika typer av rostskydd

Reparbetarna på SafeReach utför ofta rostskyddsmålning i bygg- och fastighetsbranschen samt i infrastrukturbranschen och i industrin. Vi rostskyddar till exempel stålstrukturer i broar, stålvajrar, armeringar av olika slag, stålstommar och andra stålkonstruktioner.

Våra Rope Access-klättrare har stor vana av att arbeta med epoxi-färger och av att använda den skyddsutrustning som krävs, bland annat filterskyddsmask. 

Klättrarna på SafeReach är också vana att använda mätinstrumenten som används vid arbeten inom rostskydd, till exempel luftfuktighetsmätare och my-mätare.

Industriklättrare under en bro.

Vi levererar hög kvalité i våra arbeten inom rostskydd

För oss på SafeReach är det viktigt att leverera hög kvalité. Därför utbildar vi kontinuerligt våra reparbetare inom rostskydd och andra hantverk, och vi förbereder alltid våra arbeten noggrant.

Rostskydd och rostskyddsmålning är mer komplicerat än vad många tror, och det görs i flera steg. Först ska gammal rost elimineras. Eliminering av rost kan göras på olika sätt och kräver att den som utför arbetet är van att hantera de olika verktyg som används.

Först när man tagit bort all gammal rost kan man börja måla med grundfärg. Men lufttemperaturen och luftfuktigheten måste vara rätt, både dag- och nattetid. Det är också viktigt att använda rätt penslar och att veta hur tjockt man applicerar färgen.

Rope Access-klättrarna på SafeReach vet att alla steg i ett rostskyddsarbete är viktiga. Vi vet också att noggrannhet är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå ett bra och långsiktigt resultat vid rostskyddsarbete. Av den anledningen går vi alltid metodiskt till väga.

Vi på SafeReach tycker att ett välorganiserat arbetssätt gör vårt arbete säkrare och effektivare, speciellt i byggbranschen där miljön är komplex och kan vara extra farlig. Läs mer om hur vi jobbar här.

Vi kan byggbranschen och dess speciella utmaningar

På SafeReach är vi vana vid de föreskrifter och säkerhetsrutiner som Arbetsmiljöverket kräver. Vi är också vana vid den administration som många av de större byggbolagen, till exempel Skanska och Peab efterfrågar.

Arbetsmiljön i byggbranschen är ofta utmanande då det kan finns många typer av risker närvarande samtidigt. Reparbetarna på SafeReach har lång erfarenhet av att jobba i denna typ av miljö och är vana att arbeta effektivt med den extra skyddsutrustning som ofta krävs, till exempel olika sorters engångsdräkter.

Våra Rope Access-klättrare har de utbildningar som krävs, inte bara inom hantverken de utför, utan även inom räddning och säkerhet. Klättrarna tränar regelbundet på att utföra räddningar i miljöer som simulerar platser i byggbranschen.

Rope Access arbetare hänger på en fasad framför en glasvägg.

Vi har stor vana av att samarbeta med olika arbetslag i byggbranschen

I byggbranschen är det ofta flera olika arbetslag som jobbar samtidigt i samma lokaler och områden. De olika arbetslagen har olika kompetenser, kunskaper, arbetsuppgifter och ansvar. SafeReach’s reparbetare har stor vana av att samarbeta och anpassa sitt arbete utefter andra arbetslag.

Om behov finns kan våra Rope Access-klättrare även använda IT-utrustning som möjliggör att andra arbetslag kan se vad de ser i realtid, det vill säga samtidigt som de klättrar.

Skulle det till exempel finns ovanligt mycket rost på en specifik balk kan våra kunder eller andra arbetslag se omfattningen av rosten i realtid när reparbetarna är på plats vid balken. Kunderna, eller de andra arbetslagen, kan guida reparbetarna till de platser som de vill titta närmare på, eller som de bedömer extra viktiga att kontrollera.

Rope Accesstekniker från SafeReach klättrar uppför en bro

Våra Rope Access-klättrare erbjuder andra tjänster förutom rostskyddsarbete

Förutom rostskydd utför våra yrkesklättrare många andra typer av underhållsarbeten, till exempel fogning och montage. Vi har även stor vana av betongreparation, både i bygg- och fastighetsbranscherna så väl som i industrin och i infrastrukturbranschen. Mer om våra tjänster inom betongreparation i byggbranschen här.

Det är ofta fördelaktigt att kombinera rostskydd med inspektion. Reparbetarna på SafeReach har stor vana av att inspektera och dokumentera strukturer och installationer. I dokumentationssyfte kan vi ta prover och bilder. Vi har även möjlighet att live-streama video.

Om våra kunders personal behöver genomgå fallskyddsutbildning eller besiktiga sin fallskyddsutrustning kan vi på SafeReach hjälpa till med det. Vi kan även konsultera i frågor rörande fallskydd och personsäkerhet och våra höghöjdsklättrare kan agera säkerhetsledare när mer avancerade fallskyddsjobb utförs.

Gammal rostig bult som ska bytas av Reparbetare.

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB