Säkerhetsledare vid industristopp

SafeReach har erfarna och kunniga reparbetare som erbjuder sina tjänster som säkerhetsledare vid industristopp. Utefter kundernas behov kan våra säkerhetsledare göra säkerhetsanalyser, installera temporära- eller fasta fallskyddssystem och utbilda inom fallskydd och räddning.

Eftersom vi utför många olika sorters uppdrag inom fallskydd och personsäkerhet för hantverkare har vi byggt upp en gedigen kunskap om snart sagt allt inom detta ämne.

När vi inte är säkerhetsledare arbetar vi själva som Rope Access-hantverkare. Med våra säkerhetsledares kunskap och praktiska erfarenhet i bagaget kan vi skräddarsy och föreslå säkerhetslösningar utefter varje kunds unika situation, behov och förutsättningar.

Kvinnlig Rope Access arbetare greppar sin utrustning

SafeReach erbjuder säkerhetsledare vid industristopp

Våra IRATA-certifierade industriklättrare anlitas för att vara säkerhetsledare i industrin, ofta i samband med industristopp. Våra säkerhetsledare agerar då bollplank och support i kundernas personsäkerhetsarbete.

Säkerhetsledare från SafeReach guidar kundens personal i hur de tillvaratar sin säkerhet på bästa sätt, och hur de använder sin fallskyddsutrustning korrekt.

Beroende på kundens behov kan våra säkerhetsledare göra säkerhetsanalyser, inspektera befintliga säkerhetssystem och kundens personliga fallskyddsutrustning.

SafeReach’s säkerhetsledare jobbar dagligen med repteknik, personlig fallskyddsutrustning och olika typer av fallskyddsinstallationer. När de inte är säkerhetsledare jobbar de som Rope Access-klättrare. I den rollen utför de hantverksuppgifter via åtkomsttekniken Rope Access. Därför har de mycket praktisk vana och känner väl till hantverkares arbetssituationer och dilemman.

Om behov finns kan vi på SafeReach också installera temporära och/eller fasta fallskyddssystem och utbilda kundernas personal inom fallskydd.

Vi övar kontinuerligt på räddning av nödställda i simulerade industrimiljöer. Därför är vi väl rustade att guida och hjälpa andra arbetare genom att agera säkerhetsledare.

Fallskyddssele och annan fallskyddsutrustning på en arbetare

Vi kan installera tillfälliga fallskydd

Enligt Arbetsmiljöverket måste alla som jobbar över 2 meter vara förankrade via fallskyddssele och annan fallskyddsutrustning. Arbetare ska kunna halka utan att ramla av höjden och skada sig eller dö.

Ibland saknas fast-installerade fallskyddssystem på hög höjd där arbeten behöver utföras. Ofta är den bästa lösningen att installera tillfälliga fallskyddssystem som monteras ner efter utfört arbete. Våra säkerhetsledare kan installera båda typer av system.

Att bygga bra förankringspunkter som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan vara svårt om man inte jobbar med fallskydd dagligen, som våra säkerhetsledare gör. Ankarpunkter kräver dessutom mycket specialutrustning, som enligt Arbetsmiljöverket måste besiktigas minst en gång per år av en kompetent person. 

SafeReach’s säkerhetsledare har väldigt mycket erfarenhet av att installera ankarpunkter för fallskydd och reparbete. Då de själva utför hantverksuppgifter hängandes från rep gör de nästan dagligen ankarpunkter i industrin och på tak.

Våra säkerhetsledare håller också fallskyddsutbildning och utför besiktning av fallskyddsutrustning.

Vi kan industrimiljö och dess speciella utmaningar

På SafeReach är vi vana vid administrationen som många industriföretag kräver. Vi är också vana vid att utföra komplexa räddningsplaner, att hålla kunderna informerade genom hela arbetet och att följa kundernas arbetsmiljöföreskrifter.

Arbetsmiljön i industrin är ofta utmanande då skadliga ämnen kan finnas i luften, till exempel i förbränningspannor och rökgasledare. SafeReach’s säkerhetsledare har lång erfarenhet av att jobba i denna typ av miljö.

För att uppnå bästa möjliga säkerhet behöver säkerhetsmedvetenheten genomsyra hela organisationen och alla arbetsprocesser, och vi på SafeReach lever som vi lär. Våra säkerhetsledare har anpassat sitt arbetssätt utefter säkerhetsförutsättningarna i industrin.

Därtill har vår administrativa personal och projektledarna också etablerat interna rutiner för att parera för de extra risker som finns på många platser i industrin.

Rostig industribyggnad

SafeReach erbjuder säkerhetsledare för jobb i trånga utrymmen

SafeReach’s säkerhetsledare kan även hjälpa till att planera säkerheten inför arbeten som sker i trånga- och slutna utrymmen, till exempel i industripannor och tankar.

Trånga utrymmen ställer ytterligare krav på arbetarnas psyke och färdigheter i att utföra eventuella räddningar. Våra säkerhetsledare har den utbildning som krävs och tränar regelbundet på att utföra räddningar i simulerade trånga utrymmen i industrimiljöer.

När arbete ska utföras i trånga utrymmen behöver man ofta installera tillfälliga säkerhetssystem, till exempel fallskydd eller ankarpunkter för positionering. SafeReach’s säkerhetsledare hjälper gärna till med detta och har utrustning för många olika situationer och typer av installationer.

En arbetare håller fallskyddsutrustning på en byggarbetsplats

Utbildning inom personsäkerhet och fallskydd

SafeReach erbjuder fallskyddsutbildning för arbetare i industrin och i byggbranschen. Vi skräddarsyr våra utbildningar utefter kundernas behov. Läs mer om vårt utbud av fallskyddsutbildningar här.

När de inte bedriver utbildning utför våra säkerhetsledare hantverksuppgifter hängandes från rep. Därför är de mycket väl insatta i allt vad fallskydd, förankringspunkter, rep- och fallskyddsutrustning heter.

Vi erbjuder även besiktning av fallskyddsutrustning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Reparbetare förbereder sig på ett tak för höghöjdsjobb i Stockholm

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB