Säkerhetsledning

Att säkerställa personsäkerheten för arbetare i byggbranschen är ingen lätt uppgift, men en utmaning vi på SafeReach tar på oss med stort engagemang. Vi installerar tillfälliga fallskydd, agerar säkerhetsledare, konsulterar i de organisatoriska bitarna av säkerhet och erbjuder utbildning inom fallskydd.

IMG 2908 scaled

Tillfälliga fallskydd för era anställda

Enligt Arbetsmiljöverket måste alla som jobbar över 2m vara förankrade via fallskyddssele och annan fallskyddsutrustning. Arbetare ska kunna halka utan att ramla av höjden och skada sig eller dö.

Ibland saknas fast-installerad fallskyddsutrustning på tak och andra platser som arbetare i bygg- och fastighetsbranschen behöver utföra jobb på. I dessa fall måste arbetsgivaren antigen hyra räcken som förankras vid takkanten, eller också får man själv installera ett tillfälligt fallskyddssystem.

Att bygga bra förankringspunkter kan vara svårt om man inte jobbar med fallskydd dagligen. Ankarpunkter kräver dessutom mycket specialutrustning, som enligt Arbetsmiljöverket måste besiktigas minst en gång per år av en kompetent person.  

Yrkesklättrarna på SafeReach har väldigt mycket erfarenhet av att installera ankarpunkter för fallskydd och reparbete. Då de själva utför hantverksuppgifter hängandes från rep gör de nästan dagligen ankarpunkter på tak och i industrin. Därtill håller våra yrkesklättrare fallskyddsutbildning, utför besiktning av fallskyddsutrustning och installerar olika typer av fallskyddssystem. De är väldigt kunniga och hjälper gärna till med att installation av tillfälliga fallskydd.  

sakerhetsledning

Säkerhetsledare på byggarbetsplatser och vid industristopp

Våra IRATA-certifierade yrkesklättrare anlitas för att vara säkerhetsledare på byggarbetsplatser, i industrin och i fastighetsbranschen. Våra klättrare agerar då bollplank och support i kundernas säkerhetsarbete.

Våra yrkesklättrare utför säkerhetsanalyser, inspektera befintliga säkerhetssystem och kundernas personliga fallskyddsutrustning. Klättrarna guidar också arbetarna i hur de tillvaratar sin säkerhet och hur de använder sin fallskyddsutrustning på rätt sätt.

Om behov finns kan vi på SafeReach också installera temporära och fasta fallskyddssystem och utföra besiktning av fallskyddsutrustning.

Säkerhetsledarna på SafeReach jobbar dagligen med repteknik, personlig fallskyddsutrustning och fallskyddsinstallationer. Vi övar kontinuerligt på räddning av nödställd på simulerade byggarbetsplatser. Därför är vi väl rustade att guida och hjälpa andra genom att agera säkerhetsledare.

Organisationskonsulter inom personsäkerhet

Vi som grundat SafeReach har jobbat med riskhantering och personsäkerhet på snart sagt alla nivåer i en organisation. En av våra medarbetare har tidigare jobbat som organisationskonsult och bland annat utformat interna arbetsrutiner för riskhantering.

För att uppnå bra resultat i risk- och säkerhetsarbete är det viktigt att det finns arbetsrutiner och en företagskultur som präglas av säkerhetstänk i hela organisationen, inte bara hos de arbetare som utför högriskarbetet.

Risker behöver värderas och planeras för långt innan arbetarna utför de riskabla arbetena. Chefer på alla nivåer i organisationen behöver låta säkerhet stå i första rummet. Dessutom behöver det finnas checklistor, interna kontroll-punkter och beredskapsplaner.

Till följd av att vi utför uppdrag i många olika verksamheter och branscher har vi byggt upp en kunskapsbank med olika typer av säkerhetslösningar. Vi skräddarsyr varje lösning utefter våra kunder och deras unika situation och förutsättningar.

Det är inte lätt att införa ett robust säkerhettänk och välfungerande säkerhetsrutiner i företag, och det tar tid. Vi på SafeReach har erfarenhet från säkerhetsledning i alla led i en organisation, från företagsledningen, till projektledningen och slutligen till arbetarna som de facto tar personsäkerhetsriskerna. Därför är vi rätt leverantör för kunder som vill ta ett helhetsgrepp om personsäkerheten på sina arbetsplatser.

IMG 2899 scaled

Utbildning inom personsäkerhet och fallskydd

SafeReach bedriver fallskyddsutbildning för hantverkare som arbetar på tak, i skylift, på byggställning och i industrin. Vi skräddarsyr våra utbildningar utefter kundernas behov.

När de inte bedriver utbildning utför våra Rope Access-tekniker hantverksuppgifter hängandes från rep. Därför är de mycket väl insatta i allt vad fallskydd, förankringspunkter och rep- och fallskyddsutrustning heter.

Läs mer om vårt utbud av fallskyddsutbildningar här.

IMG 75295

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB