Skrotning av berg via yrkesklättring med SafeReach

SafeReach erbjuder tjänster relaterat till geoteknik, främst skrotning av berg. Vi säkrar bergssidor från nedfallande stenar och jordmassor, och vi kan montera olika sorters nät och skydd på branta väggar eller slänter, både över och under jord.

Vi tar säkerhet på största allvar. Därför har våra Rope Access-klättrare genomgått en speciell säkerhetsutbildning för skrotning av berg.

A 1 scaled

Skrotning av berg via reparbete

SafeReach’s tjänste-erbjudande relaterat till geoteknik syftar till att skapa säkra platser för människor och infrastruktur. Vi säkrar för risker som härstammar från geologiska problem, oftast fallande stenar eller jord.

Eftersom våra yrkesklättrare arbetar hängandes i rep kan de utföra dessa tjänster på platser som är svåra eller omöjliga att nå med de maskiner som brukar används vid skrotning av berg. Mer om hur våra klättrare arbetar här.  

A 3 scaled

SafeReach utför olika typer av arbeten relaterade till geoteknik

De vanligaste arbetena vi utför som är relaterade till geoteknik är skrotning av berg. Detta görs i anslutning till vägar, motorvägar, tunnlar, industrier och bostadsbyggnader.

När vi utför skrotning av berg avlägsnar vi lösa stenar på ett kontrollerat sätt. Om våra kunder vill ha extra skydd kan vi stabiliserar bergväggarna ytterligare genom att installera fasta bultar (ankare) i berget. I bultarna fäster vi sedan någon sorts flexibelt membran, exempelvis högflexibla stålnät eller kabel-nät.

Våra reparbetare har även vana av att montera dynamiska barriärer som skyddar mot fallande sten och annat geologiskt material. Dessa barriärer används om det finns risk att sådant rasar ner i samband med kraftiga regnfall.

Vi på SafeReach utför både stora och små arbeten relaterade till geoteknik och skrotning av berg. Vi utför större bergssäkringsarbeten för statliga verk, kommuner och byggföretag. Men vi tar även mindre jobb som t.ex. att skrota en liten bergvägg för små privata markägare.  

Säkerhet står alltid i centrum på SafeReach

På SafeReach tar vi säkerhet på stort allvar. Självklart strävar vi efter bästa möjliga slutresultat av vårt arbete, det vill säga att bergväggarna vi skrotat är så säkra som möjligt.

Men säkerhet för reparbetare som utför arbetet är också viktigt för oss. Därför är våra industriklättrare inte bara utbildade inom reparbete och slutna utrymmen, de har även genomgått en speciell utbildning i säkerhet för arbeten inom skrotning av berg. Våra Rope Access-klättrare innehar också utbildningsbevis för en rad olika säkerhetskurser relaterade till vägarbeten.

abseiling 3

Vi är vana vid de speciella utmaningarna inom geoteknik

På SafeReach är vi vana vid de förberedelser som krävs när man jobbar med infrastruktur. Vi har väl inarbetade rutiner för att säkerställa att vi alltid följer myndigheternas och kundernas arbetsmiljöföreskrifter. Vi är också vana att utföra komplexa räddningsplaner och att ordna med belysning och el-tillgång.

När man utför arbeten inom skrotning av berg kan väder och de geologiska miljöerna vara utmanande. Reparbetarna på SafeReach har god kunskap i hur man arbetar effektivt i olika geografier och vi arbetar effektivt med den extra skyddsutrustning som ofta krävs.

Det är inte bara våra industriklättrare som har anpassat sitt arbetssätt utefter förutsättningarna när de arbetar med skrotning av berg. Den administrativa personalen och projektledarna på SafeReach har också etablerat interna rutiner för att parera för de extra risker som är vanlig när man utför arbeten relaterade till geoteknik. 

Våra Rope Access-klättrare har de utbildningar som krävs för reparbete och tränar regelbundet på att utföra räddningar i miljöer som simulerar platser där skrotning av berg utförs.

abseiling 4

Vi erbjuder andra tjänster relaterade till skrotning av berg

Förutom arbeten relaterade till geoteknik och skrotning av berg utför våra yrkesklättrare flera andra tjänster relaterade till arbete på höjd. Vi utför till exempel betongreparation i industrin, infrastrukturbranschen, byggbranschen och i fastighetsbranschen. Mer om våra tjänster inom betongreparation i industrin och infrastrukturbranschen här.

Det är ofta fördelaktigt att kombinera skrotning av berg med inspektion. SafeReach’s industriklättrare har stor vana av att inspektera och dokumentera strukturer och installationer, exempelvis broar. Vid en inspektion kan vi ta olika sorters prover. I dokumentationssyfte tar vi alltid många bilder och har möjlighet att live-streama via video-länk. Mer om våra broinspektioner via Rope Access-klättring här.

Om våra kunders personal behöver genomgå fallskyddsutbildning eller besiktiga sin fallskyddsutrustning kan vi på SafeReach hjälpa till med det. Vi kan även agera säkerhetsledare vid mer komplicerade fallskyddsjobb, och konsultera i andra frågor rörande fallskydd och personsäkerhet.

bergsakring

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB