Reparation och underhåll av takavvattning

SafeReach’s reparbetare har lång erfarenhet av att underhålla takavvattningssystem. Vi rensar hängrännor och stuprör, lagar defekter i systemen, och om det behövs tar vi bort is.

Våra Rope Access-klättrare har stor erfarenhet av att rensa hängrännor, och av att åtgärda de skador som brukar uppstå på grund av bristfälligt underhåll eller helt enkelt ålderns tand. Vi kommer åt där andra har svårt att nå, till exempel på innergårdsfasader och i trånga gränder.

En Rope Access klättrare hänger på en fasad och lagar ett trasigt stuprör.

Vikten av att rensa hängrännor

Stora mängde vatten rinner varje år från fastigheters tak. Exempelvis rinner det hela 100 000 liter regnvatten per år över ett vanligt villatak.

Hängrännor och stuprör leder bort detta vatten och är därför väldigt viktiga för att bevara fastigheter och fasader i gott skick. Ett rätt dimensionerat och väl fungerande takavvattningssystem är en av de bästa hållbarhetsförsäkringar man kan ha för en fastighet.

Utan hängrännor skulle vatten rinna ner, in mot fastigheternas konstruktioner av trä och betong. Med tiden skulle vattnet orsaka skador på fastigheten. Till exempel skulle man snart få rötangrepp och frostskador på fasaderna.

Det brukar sägas att de hängrännor och stuprör som används i dagens byggbransch är underhållsfria. Även om det stämmer att takavvattningssystem som är gjorda av aluminium och PVC-överdragen plåt är underhållsfria gäller det bara materialen.

För att hängrännor och stuprör ska fungera som de ska krävs att de rensas från löv, barr och kvistar på regelbunden basis. Görs inte detta kommer vatten rinna utanför de igensatta områdena och ner längs fasaderna som kommer ta skada.

När vinterkylan kommer och vattnet som bundits i löv- och kvistpropparna fryser till is blir problemen ännu större. Volymen på is är större än volymen på vatten, så frostsprängningar orsakar snart skador på hängrännorna som börjar läcka vatten och rinner ner på fasaden. Om man fått hål i takavvattningssystemet kommer det rinna vatten på fasaden i all framtid, även om man rensar hängrännorna kontinuerligt.

Har man riktig otur, eller låter propparna växa sig alltför stora, kan vattnet pressa ner löv- och kvistpropparna in i stuprören där de ofta är svåra att få loss. Proppar av detta slag magasinerar också fukt, så de ger ofta upphov till rostskador. Efterhand kan skadorna bli så omfattande att hela fastighetens takavvattningssystem måste bytas ut, vilket förstås är mycket kostsamt.

Hängränna med växter i.

Vi förebygger kostsamma skador genom att rensa hängrännor

När fastighetens hängrännor slits av årtionden av väder och vind, kommer det förr eller senare uppstå hål på fel platser, och där letar vatten sig ut. Men genom att regelbundet rengöra och utföra tillsyn av hängrännorna kan man förebygga många skador, inte minst skador på fasaderna.

Man brukar rekommendera att hängrännor rensas minst en gång per år. Om fastigheten är omgiven av höga träd som släpper barr, löv och småkvistar kan det finnas skäl att rensa hängrännorna oftare än så.

Den årliga rengöringen av hängrännorna blir effektivast om den görs sent på hösten, när träden har fällt sina löv. Utan några löv eller kvistar i takavvattningssystemet minskar man risken att det blir stopp i vattenflödet under vintern då skaderisken är som störst. Dessutom är vattenflödet som högst på vårvintern när allt smältvattnet ska bort från taket.

Våra reparbetare utför reparation av hängrännor och stuprör

Även om det är en kostnadseffektiv försäkring att rensa hängrännor är det inte alltid möjligt att undvika skador.

När ett takavvattningssystem är skadat är det viktigt att åtgärda problemen så snart som möjligt. Ju längre man väntar ju mer omfattande blir skadorna på hängrännorna, stuprören och/eller fasaderna. Reparationskostnaderna ökar i samma takt och kan bli mycket omfattande om det går så långt att även fasaderna tagit skada.

SafeReach’s reparbetare kommer snabbt till platserna där skadorna finns. Klättrarna tätar hål och andra skador i takavvattningssystem genom att täppa till hålen med asfaltfogmassa som är mycket effektiv. Denna typ av lagningar är billig, men lagningarna är provisoriska, de håller i några år framåt.

Höghöjdsarbetare inspekterar takfot hängandes i rep

SafeReach’s personal byter hängrännor och stuprör

Många väljer att byta ut sina gamla hängrännor till snyggare modeller, även om de inte är full av revor och hål. Nya hängrännor och stuprör ger ofta en fastighet ett utseendemässigt lyft.

SafeReach’s reparbetare har lång erfarenhet av att byta takavvattningssystem. Tack vare att vi utför arbetet via klätterteknik kommer vi åt alla hängrännor och stuprör, även de som är monterade på innergårdsfasader och i trånga gränder.

Rope Access klättrare hänger på en takfot inför ett arbete där han ska utföra klätterservice.

Vi erbjuder andra tjänster förutom att rensa hängrännor

Om skadorna i ett takavvattningssystemet funnits länge och misstänks ha orsakat skador på fasaderna kan det vara fördelaktigt att kombinera lagning av hängrännor med inspektion av fasaderna.

SafeReach’s reparbetare har stor vana av att inspektera och dokumentera strukturer och installationer. Vid en inspektion levererar vi alltid en ordnad rapport och ett stort bildmaterial.

Förutom lagning och rensning av hängrännor utför våra reparbetare många andra typer av underhållsarbeten, till exempel fogning och montage. Vi har även stor vana av betong-reparation, både i bygg- och fastighetsbranscherna samt i industrin.

Höghöjdsarbetare sitter inbunden i rep på ett snöigt tak

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB