SafeReach erbjuder klätterservice för mångsidiga behov

SafeReach är en ledande leverantör av tjänster inom specialiserad klätterservice. Via klätterteknik når vi platser som andra har svårt att nå. Vi erbjuder ett brett spektrum av arbetsuppgifter på höga höjder och svåråtkomliga platser.

Vår expertis inom klätterservice sträcker sig över flera olika områden inklusive målning, montage, betongreparation, fasadrenovering, fönsterputs, fogning och inspektion.

Kundorientering är en hörnsten i SafeReach’s verksamhet. Vi strävar efter att förstå och möta varje kunds unika behov, och vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom klätterservice.

IMG 1442 scaled

SafeReach erbjuder klätterservice inom målning

SafeReach erbjuder avancerade målningstjänster där Rope Access-klättrare använder specialanpassad utrustning för att nå och behandla ytor på höga höjder. Detta är en särskilt värdefull klätterservice vid målning av höga byggnader, kraftigt lutande tak, industriella strukturer, telekomtorn och andra platser där traditionella metoder är opraktiska eller ineffektiva.

Klätterteknikerna på SafeReach är tränade för att säkert och effektivt utföra målningsarbeten på de mest svåråtkomliga platserna och ytorna. Mer om vår klätterservice inom målning finns att läsa här.

Inspektion via RopeAccess

Montage via klätterservice – en av SafeReach’s specialiteter

Montage via klätterteknik möjliggör installation av utrustning och komponenter på platser som är svåråtkomliga med traditionell hantverksservice. SafeReach har specialiserade Rope Access-klättrare som utföra monteringsarbeten på höga höjder.

Våra erfarna montörer har installerat allt från små täckplåtar till brandstegar på svåråtkomliga fasader och avancerade stuprörssystem med många förgreningar. Vi har också erfarenhet av att montera rör och andra delar i sprinklersystem.

När SafeReach ombeds utföra montage via klätterservice handlar det ofta om att ersätta utrustning. Gamla installationer behöver då nedmonteras och tas till återvinning innan den nya monteras. Det kan vara en utmaning att få den gamla utrustningen till marken, speciellt om den är tung och otymplig. Men SafeReach’s erfarna Rope Access-klättrare kan hjälpa till även med den biten. Vi har stor vana av att vinscha utrustning på ett säkert och effektivt sätt. 

SafeReach reparerar effektivt betong via klätterservice

Betongreparation på höga höjder är en utmanande uppgift som kräver erfarenhet och teknisk kompetens inom klätterteknik så väl som inom betong. SafeReach erbjuder klätterservice inom betongreparation där våra Rope Access-klättrare kan inspektera och reparera betongstrukturer på svåråtkomliga platser.

Om kunden önskar kan vi också dokumentera och avge en rapport avseende skador och betongens kvalité. Dokumentation, administration och tydliga leveransdokument är något SafeRech’s kunder ofta uppskattar.

Vi på SafeReach har ett stort intresse för betong och samarbetar med duktiga företag inom betongbranschen. Mer om vår klätterservice inom betongreparation finns att läsa här.

IMG 2197 1 scaled

Fasadrenovering – populär klätterservicetjänst

SafeReach är skickliga utförare av fasadrenoveringar via klätterteknik. En renovering inkluderar både rengöring och reparation av byggnadsfasader och andra strukturer. Våra klätterservietjänster är speciellt kostnadseffektiva om underhållsbehovet är i mindre skala och där målet är att förbättra och återställa byggnadens utseende och integritet.

Om behovet av fasadrenovering är stort och en kund t.ex. vill byta ut en hel putsfasad är det i regel bättre att anlita specialiserade firmor för fasadputs. SafeReach har skickliga samarbetspartners inom detta område. Genom att våra partnerföretag står för merparten av arbetet och SafeReach putsar på svåråtkomliga platser via sin klätterservice uppnår vi smarta och kostnadseffektiva lösningar för slutkunderna.

Två reparbetare på fasad
En reparbetare jobbar över en trappa

SafeReach erbjuder effektiv fogning via klätterteknik

Fogning är en kritisk aspekt av byggnadsunderhåll och SafeReach erbjuder klätterservicetjänster för fogning på höga höjder. Vi applicerar ny fog eller ersätter gammal fog på fasader och andra platser som är svåra att nå.

För att bevara en byggnads strukturella integritet och energieffektivitet är det viktigt att fogarbetet utförs på ett noggrannt sätt. Våra skickliga klättertekniker är utbildade inom klätterservice och har mycket erfarenhet av att utföra fogningsarbeten. Vår personal är också behörig att utföra asbestsanering av gammal fog. Mer om vår klätterservice inom fogning finns att läsa här.

IMG 2145 scaled

SafeReach inspekterar effektivt med hjälp av klätterteknik

Inspektioner är avgörande för att identifiera potentiella problem och förebygga skador. SafeReach använder klätterteknik för att utföra inspektioner på höga höjder där våra Rope Access-klättrare kan granska strukturer, ytskikt och installationer. Vår klätterservice möjliggör tidig upptäckt av eventuella problem och underlättar planeringen av förebyggande underhållsåtgärder.

Vi på SafeReach får ofta höra att vår administration, dokumentation och tydliga leveransdokument är av hög kvalité, något som vi är stolta över. Att leverera lättförståeliga rapporter och ha tydliga leveranser är en central del av en inspektion och något vi arbetar hårt för att uppnå.

Andra hantverksområden för SafeReach’s klätterservice

Vi på SafeReach erbjuder andra typer av klätterservice, t.ex. inom fönsterputs och underhåll av takavvattning. Våra klättertekniker är utbildade inom flera hantverk. Bland annat har de gått kurs i fasadputs och är utbildade i Trafikverkets metod för broinspektion.

IMG 0564 1 scaled

Hur SafeReach’s klätterservice skiljer sig från vanlig hantverksservice

SafeReach’s klätterservice skiljer sig från vanlig hantverksservice genom användningen av rep och specialiserad utrustning som möjliggör att våra klättertekniker kan arbeta på höga höjder och svåråtkomliga platser.

Vanlig hantverksservice är ofta begränsad till arbete på marknivå, inomhus, eller från skrymmande byggställningar eller dieseldrivna liftar. De åtkomstmetoder som används i vanlig hantverksservice är inte sällan kostsamma och ofta når de inte överallt, till skillnad från den klätterservice som SafeReach erbjuder.

Hantverksarbeten utförda via klätterservice involverar en hög grad av säkerhet och teknisk kompetens inom klätterteknik. Rope Access-klättrarna på SafeReach är utbildade och certifierade för att på ett säkert sätt arbeta i rep. Mer om vad Rope Access-klättring är finns att läsa här. Här har vi skrivit mer om de olika klätterteknikerna vi använder.  

IMG 1579 scaled
GTXY1848

SafeReach levererar högkvalitativ klätterservice och kundorientering

SafeReach har på kort tid skapat en framstående position inom klätterservice genom att kombinera teknisk kompetens och säkerhet med en stark inriktning på kundservice. För att säkerställa högkvalitativ klätterservice förser vi våra klättertekniker med den senaste utrustningen och satsar på kontinuerlig vidareutbildning.

Kundorientering är en central del av SafeReach´s affärsmodell. Vi strävar efter att förstå och möta varje kunds unika behov genom att erbjuda skräddarsydda lösningar inom klätterservice. Vårt fokus på service och säkerhet gör oss till en pålitlig partner för kunder inom olika branscher där klätterservice används.

Sammanfattningsvis erbjuder SafeReach en mångsidig klätterservice som sträcker sig över olika arbetsområden. Våra skickliga klättertekniker som har fokus på säkerhet och kundservice har etablerat sig som en pålitlig aktör inom branschen för svensk klätterservice.

Fördelar med Rope Access

Jämfört med konkurrerande åtkomstmetoder för att nå svårtillgängliga platser, exempelvis ställningsbygge och Sky-lift, har Rope Access fyra tydliga fördelar; det är mer kostnadseffektivt, flexibelt, miljövänligt och säkrare.

Kostnads-effektivt

Rope Access-klättrare har låga kostnader för transport till och från arbetsplatserna. Inga kostnader för hyra av utrustning tillkommer och klättrarna kommer snabbt tillrätta på varje arbetsplats. Ofta kan de börja utföra hantverksåtgärderna bara någon timme efter att de anlänt arbetsplatsen.


Flexibelt

Eftersom reparbetare jobbar tyst och med diskreta, icke-skrymmande, rep är störningarna på omgivningen minimal. Om kunderna upptäcker något av intresse i anslutning till det ursprungliga arbetsområdet kan klättrarna snabbt ta sig dit. De kan också justera sina arbetsmetoder om de upptäcker oförutsedda faror.

Miljövänligt

Jämfört med alternativen (t.ex. byggställningar och Sky-lift) är reparbete den mest miljövänliga åtkomstmetoden. Mängden utrustning som transporteras till och från arbetsplatserna är minimal, så utsläppen från transportfordon är liten. Dessutom klättrar reparbetare upp och ner av egen kraft.


Säkert

I Rope Access-branschen står säkerhet i fokus. Ingen vill att reparbetare förorsakas, allra minst vi själva! Därför har strikta bransch-rutiner tagits fram och statistik över arbetsplatsolyckor visar att det är betydligt färre allvarliga olycksfall inom Rope Access-branschen än i byggbranschen i stort.Tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av Rope Access-tjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis fasadrenovering, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.