Vinschning av material med hjälp av reparbete

SafeReach’s kunniga yrkesklättrare är experter inom repteknik och firar inte bara upp och ner sig själva i rep, vi är också behöriga att vinscha material och andra laster.

Våra reparbetare använder repteknik för att vinscha upp material och andra laster till höga höjder eller till svåråtkomliga platser. Tekniken används t.ex. vid installation eller avinstallation av rörledningar under broar eller till att för att forsla byggmaterial till och från lägenheter med utmanande tillträdesmöjligheter. Vi kan också byta ut fläktar och annan utrustning på innergårdsskorstenar och avlägsna skräp från inuti djupa rör.

Vinschning av fläkt till toppen av en skorsten i Stockholm

Flexibel vinschning med repteknik

SafeReach’s yrkesklättrare kommer åt i stort sett överallt, även där andra hantverkare och maskiner har svårt att nå. På så vis kan våra reptekniker snabbt komma till platsen för att sätta igång med vinschningsarbetet.

Även vinschningen kan utföras på ett enkelt sätt utan att tunga fordon eller maskiner används. Utrustningen som behövs är ofta minimal jämfört med alternativa metoder för vinschning och vinsch-anordningarna behöver inga tillstånd för att installeras.

Hur vi vinschar med rep och taljor

Det första steget vid en vinschning är att positionera sig. Klättrarna måste ta sig till de platser där saker ska vinschas från och till. Ibland är det lättillgängliga platser, som t.ex. en lägenhetsbalkong, andra gånger är det mer krävande att ta sig till platsen, t.ex. då man ska vinscha ner stuprörsdelar från under en bro.

SafeReach´s höghöjdsarbetare tar sig smidigt till platsen för vinschningen genom att använda olika klättertekniker.

Väl på plats bygger höghöjdsarbetare ett taljsystem för vinschning med liknade utrustning som den de använder vid yrkesklättring. Repteknikerna bygger snabbt taljsystem med utrustningen som är certifierad enligt europeiska EN-standarder för lyft av utrustning och människor.

Taljsystemen kan vara mer eller mindre komplicerade beroende på den specifika situationen och kraven på arbetsplatsen. Våra erfarna reptekniker kan hissa laster uppåt, nedåt och sidledes eller en kombination av dessa. De är också vanan att parera för olika hinder som kan försvåra en vinschning.

Yrkesklättrarna på SafeReach förbereder inför vinschning av utrustning till en skorsten i Stockholm

Utrustningen vi använder vid vinschning via rep

Våra yrkesklättrare använder bara godkänd, certifierad och testad utrustning vid vinschning av material. Utrustningen är ofta lik den som används vid yrkesklättring, d.v.s. rep i kombination med olika metallföremål som block och repbromsar.

För att uppnå effektiv vinschning i alla situationer krävs mycket utrustning som är optimerad för olika situationer och ändamål. Vi på SafeReach har all den utrustning som krävs för att säkra effektiva och säkra vinschningar för våra kunder.

En Rope Access tekniker hänger från en bro över en å
Fläkt som ska vinschas till toppen av en skorsten i Stockholm

Vinschning med repteknik jämfört med andra metoder

Vår metod för forsling av material är ett praktiskt komplement till andra metoder som t.ex. lyftkran och byggställningsvinsch. Våra system har vissa viktbegränsningar beroende på vilken utrustning som används, men att anlita yrkesklättrare för att vinscha laster är ofta en mycket praktisk, smidig och kostnadseffektiv lösning.

Om stora mängder tungt material ska forslas är andra metoder bättre, men om mindre mängder material ska lyftas eller forslas till svåråtkomliga platser eller som kräver extra säkerhet för den personal som är inblandad, då är vår metod ofta det bästa valet.

Säkerhet är a och o för SafeReach vid vinschning

Att vinscha material åt kunder innebär ett stort ansvar. Vi på SafeReach tar detta ansvar på största allvar och följer samma noggranna säkerhetsföreskrifter som vi gör när vi utför hantverks- och underhållsuppgifter via yrkesklättring, d.v.s. när vi hänger oss själva och våra egna liv i repen.

Vi har väl inarbetade säkerhetsrutiner som sträcker sig genom hela arbetet, från planeringsstadiet till dess projektet är avslutat. Vi utför riskbedömningar och riskanalyser enligt Arbetsmiljöverkets krav och har alltid backup-system om något skulle fallera i huvudsystemet.  

Att vinscha effektivt kräver kunskap och erfarenhet. SafeReach’s skickliga reptekniker har mycket erfarenhet och kunskap i bagaget som gör att vi kan utföra vinschningar av kunders material på ett effektivt och säkert sätt.

IMG 1442 scaled
Fallskydd för Rope Acess arbete från Safereach

Vi erbjuder andra tjänster inom yrkesklättring

Förutom vinschning av utrustning utför våra yrkesklättrare många andra typer av höghöjdsarbeten, till exempel balkongrengöring, fogning och lagning av sprickor i fasadputs. Vi utför även många montagearbeten av till exempel skyltar och fågelskydd, vilket vi skrivit mer om här.

IMG 3480 scaled

SafeReach kan installera fallskyddssystem

Ofta finns behov av att installera fasta eller tillfälliga fallskyddssystem på platser där vinschningsarbeten behöver utföras. Om man t.ex. ska vinscha byggmaterial till en takvåning kan tillfälliga fallskyddsinstallationer behövas så att byggarbetarna kan arbeta säkert under byggprojektet. Om man byter ut utrustning på skorstenar kan det samtidigt uppdagas att taken saknar fallskyddsutrustning som är samstämmiga med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Om dessa behov finns kan SafeReach’s erfarna höghöjdsarbetare installera fasta eller tillfälliga fallskyddssystem efter kundernas behov. Vi kan installera allt från enkla lösningar till komplexa fallskyddssystem.

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB