Kursöversikt

Vår fallskyddsutbildning Bas är en effektiv kurs där deltagarna lär sig det viktigaste kring fallskydd. Kursen hålls av våra erfarna reparbetare som har många års erfarenhet av att själva utför hantverksuppgifter på hög höjd.

Kursdeltagarna på fallskyddsutbildning Bas brukar tycka att de lär sig mycket på kort tid. Dessutom får de många tillfällen att ställa frågor och får många praktiska tips kring att utföra hantverksuppgifter på höjd.

För vem

SafeReach’s fallskydds-utbildning Bas är designad för personer som är i mindre komplexa höghöjdssituationer t.ex. ställningsbyggare, skylift-operatörer och arbetsledning.

Var

Fallskydds-utbildning Bas hålls på kundens arbetsplats.

På kundens begäran kan vi även hålla utbildningen på en annan plats.


Kursmål

Kursdeltagarna ska kunna använda fallskydds-utrustning för ställning och skylift. De ska också kunna utföra riskanalys, känna till lagar och förstå vad som händer vid ett fall.

Innehåll

Lagar och regler.
Typer av utrustning.
Dynamiken vid ett fall.
Dagliga rutiner.
Riskanalys.
Påtagning av sele.
Val av ankarpunkter.
Hänga i selen.
Kunskapstest.

Praktiska detaljer

Inga förkunskaper krävs.

Lån av fallskydds-utrustning vid behov.

Kl. 07-11

Fika ingår.

Tidsfördelning

Totalt 4 tim

Chart showing times Bas

Teoretiska kursmoment

Teoridelen på SafeReach’s fallskyddsutbildning Bas tar ca 2 timmar. Vi tittar på flera korta video-klipp och tar mycket tid till frågor och diskussion kring vad teorin betyder i praktiken.

Karbinhakar och papper och penna

Lagar och regler kring fallskydd

Deltagarna på Fallskyddsutbildning Bas får lära sig det som de behöver känna till kring lagar och regler rörande fallskydd. Vi berör syftet med lagstiftningen och går sedan in på ansvarsfördelning kring fallskyddsutrustning. Men vi kommer inte att uppehålla oss länge kring paragrafer och regler då vi vill ha mer tid åt de praktiska bitarna.

Tre personer arbetar med fallskydd på ett tak.

Typer av personligt fallskydd och dess funktion

Det finns en uppsjö av olika sorters personlig fallskyddsutrustning och det är inte alltid lätt att förstå vad som är vad och hur den ska användas. Under Fallskyddsutbildning Bas går vi igenom de produktkategorier som är relevanta för ställningsbyggare och skylift-operatörer. Vi resonerar kring vilken utrustning som är bäst lämpad för vilken situation.

Arbetare håller sin fallskyddsutrustning på snöig byggarbetsplats.

Fysiken vid ett fall från höjd

För att deltagarna på Fallskyddsutbildning Bas ska kunna ta bra beslut rörande fallskydd på sina arbetsplatser behöver de förstå varför fallskyddsutrustning är utformad som den är. Vi går igenom dynamiken vid ett fall och hur människokroppen belastas. Många upplever den här delen som den mest intressanta då den innehåller mycket fysik och mekanik.

Rope Access tekniker förankrar rep inför ett jobb på en fasad

Dagiliga rutiner kring personligt fallskydd

Arbetsmiljöverket kräver att användarna av fallskyddsutrustning hanterar den på ett visst sätt. Så under den här delen av utbildningen går vi igenom några praktiska rutiner kring hantering av fallskyddsutrustning. När våra instruktörer inte håller fallskyddsutbildning utför de själva hantverksjobb på höjd, så de har många handfasta tips att dela med sig av.

Personlig fallskyddsutrustning och block och penna

Riskanalys och grundläggande räddning

Planering och förebyggande åtgärder är nyckeln till säkerhet på höjd. Under Fallskyddsutbildning Bas går vi igenom hur man utför en bra riskanalys och räddningsplan som räddar och skapar trygghet och tillförsikt bland medarbetarna i arbetslaget. Deltagarna kommer få med sig en mall för riskanalys och räddning. Fokus i detta kursmoment är praktiska rutiner kring riskanalys.

IMG_7510,4
En arbetare håller fallskyddsutrustning på en byggarbetsplats

Praktiska kursmoment

Den praktiska delen av SafeReach’s fallskyddsutbildning Bas tar ca 2 timmar och startar efter en kortare fika-paus. Deltagarna aktivers och får testa olika utrustning och praktiska övningar.

Fallskyddssele och annan fallskyddsutrustning på en arbetare

Påtagning av personlig fallskyddsutrustning

Deltagarna på Fallskyddsutbildning Bas får lära sig hur man sätter på sig en fallskyddssele på rätt sätt, och hur man anpassar passformen utefter sin specifika kroppsform. Vi möter ibland personer som upplever fallskyddsselar som obekväma. Efter den här delen av kursen, då vi fokuserar på rätt passform för varje enskild deltagare, inser många av dem att de tidigare inte anpassat selen på rätt sätt.

Man tittar över takkant med fallskyddsutrustning på sig.

Använda fallskyddsutrustning på rätt sätt

I den här delen av Fallskyddsutbildning Bas får deltagarna testa de olika typer av fallskyddsutrustning som är lämpad för ställningsbyggare och skylift-operatörer. Kursdeltagarna uppmanas att fundera på vilken utrustning som passar just dem och deras arbetssituation bäst. Det här är en lättsam del av kursen där man ofta hör skratt.

Kvinnlig arbetare har förankrat sig via fallskyddsutrustning i en byggställning.

Val av ankarpunkter

När man arbetar i byggställning eller skylift kan man välja att förankra sig i olika punkter. Alla förankringspunkter är inte lika säkra eller praktiska. Deltagarna på Fallskyddsutbildning Bas får lära sig att välja rätt ankarpunkter för olika situationer. Under den här delen av utbildningen uppstår ofta diskussioner om vilka punkter som är mest praktiska.

Fallskyddsutrustning som används vid fallskyddsutbildning

Hänga och belasta fallskyddsutrustningen

Deltagarna på Fallskyddsutbildning Bas får testa att hänga i, och belasta, sina selar. Det blir nu ett naturligt tillfälle att knyta an och repetera den teoretiska delen där man gick igenom fysiken och dynamiken i ett fall. Deltagarna får också tillfälle att experimentera med vad som händer om de inte spänt åt fallskyddsselen på rätt sätt.

IMG_3082, 3
Karbinhake förankrad i fallskyddsankare

Kunskapstest

Arbetsmiljöverket rekommenderar att alla kursdeltagare genomgår ett kunskapstest för att säkerställa att deltagarna tagit till sig den kunskap som lärts ut under fallskyddsutbildningen.

Vår målsättning är självklart att alla ska uppnå godkänt och klara testet. Så om någon kursdeltagare skulle ha svårigheter eller behöver extra hjälp stöttar vi denne.

Vi tillämpar flervalsfrågor vid testet som tar ca 15min att genomföra.

Certifiering

Efter genomgången utbildning och godkänt kunskapstest får alla deltagare ett personligt kursbevis som visar att de genomgått fallskyddsutbildningen.

Du får ett utbildningsbevis i PDF-format.

Ditt utbildningsbevis är giltigt i 2 år.

Certifiering

Boka fallskyddsutbildning

Välkommen att kontakta oss för att boka fallskyddsutbildning.

Beskriv gärna er arbetssituation på höjd så att vi kan anpassa utbildningen utefter era behov.

fallskyddsutbildning@safereach.se

+46 70 533 52 91

Priser för fallskyddsutbildning

Våra utbildningar hålls av mycket erfarna höghöjds-hantverkare och är konkurrenskraftigt prissatta.

Priset för SafeReach’s fallskyddsutbildning Bas är 1 895kr + moms per deltagare.

Vid större grupper utfärdas rabatt på priserna.

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB

Andra tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av hantverkstjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis reparation av fasadputs, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.