Kursöversikt

Vår fallskyddsutbildning för yrkesklättrare är ett komplement till utbildning inom Rope Access. Deltagarna lär sig hur de arbetar säkert på tak och andra avancerade höjdsituationer.

Efter denna utbildning brukar kursdeltagarna känna sig tryggare i att de följer lagstiftningen kring arbete på tak innan de hänger på repen. De får också en bättre förståelse för fast installerad fallskyddsutrustning och hur de utför fallskydds-räddning. 

För vem

SafeReach’s fallskydds-utbildning för yrkesklättrare är designad för personer som tillbringar en del av sin arbetstid i komplexa höghöjdssituationer t.ex. på tak och i industrin.

Var

Fallskydds-utbildningen för yrkesklättrare är webb-baserad.

På kundens begäran kan vi även hålla utbildningen på en annan plats.

Kursmål

Kursdeltagarna ska känna igen och förstå funktionen i olika typer av fast installerade fallskyddssystem. De ska också kunna utföra riskanalys för fallskydd och utföra en räddning på en person som inte är yrkesklättrare.

Innehåll

Lagar och regler kring fallskydd.
Typer av fallskydds-utrustning.
Dynamiken vid ett fall.
Rutiner kring fallskydd.
Riskanalys.
Räddning vid fallskydd.
Kunskapstest.

Praktiska detaljer

Utbildning för yrkesklättring.

Lån av utrustning för yrkesklättring vid behov.

Kl. 08-11

En 15min virtuell fikapaus.

För vem

SafeReach’s fallskydds-utbildning för yrkesklättrare är designad för personer som tillbringar en del av sin arbetstid i komplexa höghöjdssituationer t.ex. på tak och i industrin.

Var

Fallskydds-utbildningen för yrkesklättrare är webb-baserad.

På kundens begäran kan vi även hålla utbildningen på en annan plats.Kursmål

Kursdeltagarna ska känna igen och förstå funktionen i olika typer av fast installerade fallskyddssystem. De ska också kunna utföra riskanalys för fallskydd och utföra en räddning på en person som inte är yrkesklättrare.

Innehåll

Lagar och regler kring fallskydd.
Typer av fallskydds-utrustning.
Dynamiken vid ett fall.
Rutiner kring fallskydd.
Riskanalys.
Räddning vid fallskydd.
Kunskapstest.

Praktiska detaljer

Utbildning för yrkesklättring.

Lån av utrustning för yrkesklättring vid behov.

Kl. 08-11

En 15min virtuell fikapaus.


Tidsfördelning

Totalt 3 Tim inkl. fikapaus

Chart showing times RA

Kursmoment

SafeReach’s fallskyddsutbildning för yrkesklättrare är en teoretisk utbildning. Vi tittar på flera korta video-klipp och tar mycket tid till frågor och diskussion kring skillnaderna mellan yrkesklättring och fallskydd.

Karbinhakar och papper och penna

Lagar och regler kring fallskydd

Kursdeltagarna på fallskyddsutbildning för yrkesklättrare får lära sig det som de behöver känna till kring lagar och regler rörande fallskydd. Vi berör syftet med lagstiftningen och går sedan in på ansvarsfördelning kring fallskyddsutrustning. Men vi kommer inte att uppehålla oss länge kring paragrafer och regler då vi vill ha mer tid åt de praktiska bitarna.

Kvinnlig arbetare har förankrat sig via fallskyddsutrustning i en byggställning.

Typer av personlig fallskyddsutrustning

Det finns en uppsjö av olika sorters personlig fallskyddsutrustning. Yrkesklättrare använder oftast inte dem, men det är bra att ha en grundkännedom om produkterna, speciellt om man som yrkesklättrare är inblandade i en fallskyddsräddning. Därför går vi kort igenom de olika produktkategorierna för arbete på tak, i industri, byggställning och skylift.

Rope Access tekniker förbereder rep inför fasadjobb

Typer av fastinstallerade- och kollektiva fallskyddssystem

På många tak finns idag fastinstallerade fallskyddssystem. Det är också vanligt att man installerar tillfälliga kollektiva fallskyddssystem på byggarbetsplatser. Under kursen fallskyddsutbildning för yrkesklättrare går vi igenom de olika systemen så att kursdeltagarna vet hur man använder dem på rätt sätt. Vi resonerar kring vilken utrustning som är bäst lämpad för vilken typsituation.

Fallskyddsutrustning förankrad i fallskyddssele

Fysiken vid ett fall från höjd

För att deltagarna i fallskyddsutbildning för yrkesklättrare ska kunna ta bra beslut rörande fallskydd på sina arbetsplatser behöver de förstå varför fallskyddsutrustning är utformad som den är. Vi går igenom dynamiken vid ett fall och hur människokroppen belastas. Många upplever den här delen som den mest intressanta då den innehåller mycket fysik och mekanik.

Kvinna fäster in sig med fallskyddsutrustning i en byggställing.

Riskanalys och grundläggande räddningsplan

Arbetsmiljöverket kräver inte vara riskanalys för yrkesklättring, utan även för en tid då klättrarna vistas på tak och andra höjder innan de hänger på repen. Planering och förebyggande åtgärder är nyckeln till säkerhet på höjd. Under fallskyddsutbildning för yrkesklättrare går igenom hur man utför en bra riskanalys och räddningsplan som räddar liv och skapar trygghet och tillförsikt bland medarbetarna i arbetslaget.

Rope Access tekniker förankrar rep inför ett jobb på en fasad

Räddning vid fallolycka

I denna del av kursen fallskyddsutbildning för yrkesklättrare går vi igenom de vanligaste typerna av räddningar inom fallskydd. Vi går igenom hur räddningarna utförs med utrustning för yrkesklättrare och vad som är viktigt att tänka på om man räddar en person som har fallskyddsutrustning på sig. Denna del av kursen fallskyddsutbildning för yrkesklättrare innehåller många typsituationer och brukar vara väldigt uppskattad.

IMG_4788, 2
IMG_4815, 4

Kunskapstest

Arbetsmiljöverket rekommenderar att alla kursdeltagare genomgår ett kunskapstest för att säkerställa att deltagarna tagit till sig den kunskap som lärts ut under vår kurs fallskyddsutbildning för yrkesklättrare.

Vår målsättning är självklart att alla ska uppnå godkänt och klara testet. Så om någon kursdeltagare skulle ha svårigheter eller behöver extra hjälp stöttar vi denne.

Vi tillämpar flervalsfrågor vid testet som tar ca 15min att genomföra.

Certifiering

Efter genomgången utbildning och godkänt kunskapstest får alla deltagare ett personligt kursbevis som visar att de genomgått fallskyddsutbildningen.

Du får ett utbildningsbevis i PDF-format.

Ditt utbildningsbevis är giltigt i 2 år.

Certifiering

Boka fallskyddsutbildning

Boka fallskydds-utbildning

Välkommen att kontakta oss för att boka fallskyddsutbildning.

Beskriv gärna er arbetssituation på höjd så att vi kan anpassa utbildningen utefter era behov.

fallskyddsutbildning@safereach.se

+46 70 533 52 91

Priser för fallskyddsutbildning

Priser för fallskydds-utbildning

Våra utbildningar hålls av mycket erfarna höghöjds-hantverkare och är konkurrenskraftigt prissatta.

Priset för SafeReach’s fallskyddsutbildning för yrkesklättrare är 1 495kr + moms per deltagare.

Vill man knyta sitt utbildningsbevis till ID06 tillkommer 200kr + moms per deltagare.

Vid större grupper utfärdas rabatt på priserna.

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB

Andra tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av hantverkstjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis reparation av fasadputs, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.