Kursöversikt

I vår fallskyddsutbildning Komplett + Räddning går vi igenom alla de vanligaste fallskyddssituationerna och kursdeltagarna lär sig även räddning. Kursen hålls av våra erfarna reparbetare som har många års erfarenhet av att själva utför hantverksuppgifter på hög höjd.

De som gått fallskyddsutbildning Komplett + Räddning brukar få en ny ödmjukhet inför arbete på höjd och känna en trygghet i att de vet hur man utför en räddning. Under kursen ges många tillfällen att ställa frågor och deltagarna får många praktiska tips kring att utföra hantverksuppgifter på höjd.

För vem

SafeReach’s fallskydds-utbildning Komplett + Räddning är designad för personer som verkar i mer komplexa höghöjdssituationer t.ex. tak och industri.

Var

Fallskydds-utbildning Komplett + Räddning hålls på kundens arbetsplats.

På kundens begäran kan vi även hålla utbildningen på en annan plats.

Kursmål

Kursdeltagarna ska kunna använda fallskydds-utrustning för ställning och skylift.

De ska också kunna utföra riskanalys, känna till lagar och förstå vad som händer vid ett fall.

Innehåll

Lagar och regler.
Typer av utrustning.
Dynamiken vid ett fall.
Dagliga rutiner.
Riskanalys.
Påtagning av sele.
Val av ankarpunkter.
Utföra räddningsövningar.
Kunskapstest.

Praktiska detaljer

Inga förkunskaper krävs.


Lån av fallskydds-utrustning vid behov.


Kl. 07-11


Fika ingår.

Tidsfördelning

Totalt 8 tim inkl. lunch

Chart showing times Komplett

Teoretiska kursmoment

Teoridelen på SafeReach’s fallskyddsutbildning Komplett + Räddning tar ca 2 timmar. Vi tittar på flera korta video-klipp och tar mycket tid till frågor och diskussion kring vad teorin betyder i praktiken.

Karbinhakar och papper och penna

Lagar och regler kring fallskydd

Deltagarna på fallskyddsutbildning Komplett + Räddning får lära sig det som de behöver känna till kring lagar och regler rörande fallskydd. Vi berör syftet med lagstiftningen och går sedan in på ansvarsfördelning kring fallskyddsutrustning. Men vi kommer inte att uppehålla oss länge kring paragrafer och regler då vi vill ha mer tid åt de praktiska bitarna.

Rep förankrat på ett tak.

Typer av personligt fallskydd och dess funktion

Det finns en uppsjö av olika sorters personlig fallskyddsutrustning och det är inte alltid lätt att förstå vad som är vad och hur den ska användas. I vår fallskyddsutbildning Komplett + Räddning går vi igenom de olika produktkategorierna för arbete på tak, i industri, byggställning och skylift. Vi resonerar kring vilken utrustning som är bäst lämpad för vilken situation.

Fallskyddsutrustning förankrad i fallskyddssele

Fysiken vid ett fall från höjd

På många tak finns idag fastinstallerade fallskyddssystem. Det är också vanligt att man installerar tillfälliga kollektiva fallskyddssystem på byggarbetsplatser. I vår fallskyddsutbildning Komplett + Räddning går igenom de olika systemen så att kursdeltagarna vet hur man använder dem på rätt sätt. Vi resonerar kring vilken utrustning som är bäst lämpad för vilken typsituation.

Hand håller karbinhake som används vid fallskydd

Dagiliga rutiner kring personligt fallskydd

Arbetsmiljöverket kräver att användarna av fallskyddsutrustning hanterar den på ett visst sätt. Så under den här delen av fallskyddsutbildningen går vi igenom några praktiska rutiner kring hantering av fallskyddsutrustning. När våra instruktörer inte håller fallskyddsutbildning utför de själva hantverksjobb på höjd, så de har många handfasta tips att dela med sig av.

Kvinnlig arbetare fäster in sig med fallskyddsutrustning i en byggställning.

Riskanalys och räddningsplan

Planering och förebyggande åtgärder är nyckeln till säkerhet på höjd. Vi går igenom hur man utför en bra riskanalys och räddningsplan som räddar och skapar trygghet och tillförsikt bland medarbetarna i arbetslaget. Deltagarna på fallskyddsutbildning Komplett + Räddning kommer få med sig en mall för riskanalys och räddning. Fokus i detta kursmoment är praktiska rutiner kring riskanalys.

IMG_7445,5
Rep hänger på axeln på en SafeReach fallskyddsexpert

Praktiska kursmoment

Den praktiska delen av SafeReach’s fallskyddsutbildning Komplett + Räddning tar ca 4tim 40min. Deltagarna är aktiva och får testa olika utrustning och praktiska övningar. Räddningsövningar görs tillsammans.

En arbetare håller fallskyddsutrustning på en byggarbetsplats

Påtagning av personlig fallskyddsutrustning

Deltagarna på fallskyddsutbildning Komplett + Räddning får lära sig hur man sätter på sig en fallskyddssele på rätt sätt, och hur man anpassar passformen utefter sin specifika kroppsform. Vi möter ibland personer som upplever fallskyddsselar som obekväma. Efter den här delen av kursen, då vi fokuserar på rätt passform för varje enskild deltagare, inser många av dem att de tidigare inte anpassat selen på rätt sätt.

Man tittar över takkant med fallskyddsutrustning på sig.

Använda fallskyddsutrustning på rätt sätt

I den här delen av fallskyddsutbildning Komplett + Räddning får deltagarna testa de olika typer av fallskyddsutrustning som används på tak och byggställningar, i industrier och i skylift. Kursdeltagarna uppmanas att fundera på vilken utrustning som passar just dem och deras arbetssituation bäst. Det här är en lättsam del av kursen där man ofta hör skratt.

Arbetare håller sin fallskyddsutrustning på snöig byggarbetsplats.

Val av ankarpunkter

Det finns ofta en uppsjö av olika förankringspunkter att välja bland på moderna tak och i industrin. Men alla är inte lika säkra eller praktiska. Kursdeltagarna får lära sig att välja rätt ankarpunkter för olika situationer. Under den här delen av fallskyddsutbildning Komplett + Räddning uppstår ofta diskussioner om vilka punkter som är mest praktiska att använda.

Reparbetare sitter vid takkant

Hänga och belasta fallskyddsutrustningen

Deltagarna på fallskyddsutbildning Komplett + Räddning får testa att hänga i, och belasta, sina selar. Det blir nu ett naturligt tillfälle att knyta an och repetera den teoretiska delen där man gick igenom fysiken och dynamiken i ett fall. Deltagarna får också tillfälle att experimentera med vad som händer om de inte spänt åt fallskyddsselen på rätt sätt.

Man använder fallskyddsutrustning vid arbete i industri

Räddning vid fallskyddsolycka

Denna del av kursen fallskyddsutbildning Komplett + Räddning är den mest avancerade och tidskrävande. Vi går igenom de vanligaste typerna av räddningar och deltagarna får öva i att utföra dem. Vi resonerar också kring hur man lägger upp och organiserar en räddningsövning. Kursdeltagarna är allt utom stillasittande under denna del av kursen.

IMG_3086
IMG_7545,2

Kunskapstest

Arbetsmiljöverket rekommenderar att alla kursdeltagare genomgår ett kunskapstest för att säkerställa att deltagarna tagit till sig den kunskap som lärts ut under fallskyddsutbildningen.

Vår målsättning är självklart att alla ska uppnå godkänt och klara testet. Så om någon kursdeltagare skulle ha svårigheter eller behöver extra hjälp stöttar vi denne.

Vi tillämpar flervalsfrågor vid testet som tar ca 20min att genomföra.

Certifiering

Efter genomgången utbildning och godkänt kunskapstest får alla deltagare ett personligt kursbevis som visar att de genomgått fallskyddsutbildningen.

Du får ett utbildningsbevis i PDF-format.

Mot en avgift på 200kr registrerar vi ditt kursbevis i ID06-databasen. På så vis är ditt utbildningsbevis tillgängligt via ditt ID06-kort.

Ditt utbildningsbevis är giltigt i 2 år.

Certifiering

Boka fallskyddsutbildning

Boka fallskydds-utbildning

Välkommen att kontakta oss för att boka fallskyddsutbildning.

Beskriv gärna er arbetssituation på höjd så att vi kan anpassa utbildningen utefter era behov.

fallskyddsutbildning@safereach.se

+46 70 533 52 91

Priser för fallskyddsutbildning

Priser för fallskydds-utbildning

Våra utbildningar hålls av mycket erfarna höghöjds-hantverkare och är konkurrenskraftigt prissatta.

Priset för SafeReach’s fallskyddsutbildning Komplett + Räddning är 2 895kr + moms per deltagare.

Vill man knyta sitt utbildningsbevis till ID06 tillkommer 200kr + moms per deltagare.

Vid större grupper utfärdas rabatt på priserna.

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB

Andra tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av hantverkstjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis reparation av fasadputs, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.