Kursöversikt

I vår fallskyddsutbildning Räddning går vi på djupet vad gäller fallskyddsräddning. Kursen hålls av våra erfarna reparbetare som har många års erfarenhet av att själva utföra hantverksuppgifter på hög höjd.

Under denna kurs går vi igenom flera olika räddningssituationer. Kursen täcker inte räddning från mast eller från trånga utrymmen.

I denna kurs fokusera vi på att praktiskt utföra räddningar. Kursdeltagarna får en solid grund att stå på vad gäller räddning vilket brukar medföra en känsla av arbetstrygghet för de som går kursen och resten av arbetslaget. 

För vem

SafeReach’s fallskydds-utbildning Räddning är till för personer som vill ha ett ordentligt grepp om fallskyddsräddning i olika situationer, allt från byggställning och tak till industri.


Var

Fallskydds-utbildning Räddning hålls på kundens arbetsplats.

På kundens begäran kan vi även hålla utbildningen på en annan plats.

Kursmål

Kursdeltagarna ska känna till och förstå de största produkt-kategorierna inom räddningsutrustning för arbete på höjd. De ska också kunna göra riskanalyser och avancerade räddningar i olika typsituationer.

Innehåll

Typer av utrustning.
Dynamiken vid ett fall.
Riskanalys och räddningsplan.
Ansvarsfördelning och organisation.
Val av ankarpunkter.
Utföra räddningsövningar från byggställning, skylift och över kant.
Kunskapstest.

Praktiska detaljer

Förkunskap: Fallskydds-utbildning Bas.

Lån av fallskydds-utrustning vid behov.

Kl. 08-16

Fika ingår.

Tidsfördelning

Totalt 8 tim inkl. lunch

Chart showing times Avancerad raddning

Kursmoment

SafeReach’s fallskyddsutbildning Räddning är till allra största delen en praktisk utbildning. Kortare inslag av teori förekommer och vävs in i de praktiska övningarna.

Hand som håller krok som tillhör personlig fallskyddsutrustning.

Fysiken vid ett fall från höjd

På många tak finns idag fastinstallerade fallskyddssystem. Det är också vanligt att man installerar tillfälliga kollektiva fallskyddssystem på byggarbetsplatser. I vår fallskyddsutbildning Räddning går vi igenom de olika systemen så att kursdeltagarna vet hur man använder dem på rätt sätt. Vi resonerar kring vilken utrustning som är bäst lämpad för vilken typsituation.

Kvinnlig arbetare fäster in sig med fallskyddsutrustning i en byggställning.

Riskanalys och räddningsplan

Planering och förebyggande åtgärder är nyckeln till säkerhet på höjd. I vår fallskyddsutbildning Räddning går vi igenom hur man utför en bra riskanalys och räddningsplan som räddar och skapar trygghet och tillförsikt bland medarbetarna i arbetslaget. Deltagarna kommer få med sig en mall för riskanalys och räddning. Fokus i detta kursmoment är praktiska rutiner kring riskanalys.

Rope Access tekniker förbereder rep inför fasadjobb

Ansvarsfördelning och organisation

I denna del av vår räddningsutbildning Räddning går vi igenom ansvarsfördelning vid en nödsituation och hur man lägger upp och organiserar en bra räddning. Utan att fördjupa oss berör vi krishantering och första hjälpen. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på och lyfter goda exempel, både från professionella räddningslag och från kursledarnas egna erfarenheter.

Rep förankrat på ett tak.

Typer av räddningsutrustning för fallskyddssituationer

Det finns en stor mängd utrustning för räddning i fallskyddssituationer. De olika produkterna som finns på marknaden är mer eller mindre behjälpliga i olika situationer och varierar i hur praktiska de är att ta med sig till arbetsplatser. Under fallskyddsutbildningen Räddning går vi igenom de olika produktkategorierna och diskuterar vilken utrustning som passar kursdeltagarnas specifika arbetssituationer bäst.

Rope Access tekniker sitter på ett tak i Stockholm med vacker utsikt.

Val av räddningsmetod

Liksom räddningsutrustning finns det ofta flera räddningsmetoder man kan tillämpa i varje enskild räddningssituation. Valet av metod kan bero på faktorer i miljön, vilken utrustning man har tillgänglig och personliga faktorer, t.ex. vad man är van och bekväm med. I denna del av vår fallskyddsutbildning Räddning går vi igenom för- och nackdelar med olika metoder.

Tre personer arbetar med fallskydd på ett tak.

Räddning från byggställning

Vi går igenom några av de vanligaste typsituationerna när någon faller från/i en byggställning. Vi reder ut vilken utrustning som behövs för att evakuera den nödställde. Under instruktörens uppsikt får kursdeltagarna öva i att utföra evakuering av varandra. Kursdeltagarna är allt utom stillasittande under denna del av kursen.

Rep hänger på axeln på en SafeReach fallskyddsexpert
Räddning från skylift

I den här delen av fallskyddsutbildningen Räddning går vi igenom de vanligaste räddningssituationerna från skylift. Vi pratar om vilken utrustning som behövs för att utföra räddningsövningarna. Kursdeltagarna får öva i att evakuera varandra med hjälp av instruktören. Kursdeltagarnas akrobatiska färdigheter testas och många tycker att dessa övningar är roliga.

Karbinhake förankrad i fallskyddsankare

Räddning vid fallskyddsolycka över takkant

Räddning över takkant är den mest avancerade och farliga typ av räddning som vi går igenom på fallskyddsutbildningen Räddning. Det är mycket att tänka på när någon har ramlat över en takkant och vassa kanter är en stor risk. Kursdeltagarna får öva på olika räddningsscenarier och vi lägger mycket vikt vid att resonera kring förutsättningarna på kursdeltagarnas arbetsplatser.

IMG_7445,5
IMG_4788, 2
IMG_0764

Kunskapstest

Arbetsmiljöverket rekommenderar att alla kursdeltagare genomgår ett kunskapstest för att säkerställa att deltagarna tagit till sig den kunskap som lärts ut under vår fallskyddsutbildning Räddning.

Vår målsättning är självklart att alla ska uppnå godkänt och klara testet. Så om någon kursdeltagare skulle ha svårigheter eller behöver extra hjälp stöttar vi denne.

Vi tillämpar flervalsfrågor vid testet som tar ca 20min att genomföra.

Certifiering

Efter genomgången utbildning och godkänt kunskapstest får alla deltagare ett personligt kursbevis som visar att de genomgått fallskyddsutbildningen.

Du får ett utbildningsbevis i PDF-format.

Ditt utbildningsbevis är giltigt i 2 år.

Certifiering

Boka fallskyddsutbildning

Boka fallskydds-utbildning

Välkommen att kontakta oss för att boka fallskyddsutbildning.

Beskriv gärna er arbetssituation på höjd så att vi kan anpassa utbildningen utefter era behov.

fallskyddsutbildning@safereach.se

+46 70 533 52 91

Priser för fallskyddsutbildning

Priser för fallskydds-utbildning

Våra utbildningar hålls av mycket erfarna höghöjds-hantverkare och är konkurrenskraftigt prissatta.

Priset för SafeReach’s fallskyddsutbildning Räddning är 2 895kr + moms per deltagare.

Vill man knyta sitt utbildningsbevis till ID06 tillkommer 200kr + moms per deltagare.

Vid större grupper utfärdas rabatt på priserna.

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB

Andra tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av hantverkstjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis reparation av fasadputs, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.